Kursy

Program

Szkolenie zalicza 64 godziny w ramach doskonalenia zawodowego
 

L.P. Tematyka zajęć Wykład
I Panel praktyczny  
1 Istota i cele zarządzania i administrowania nieruchomościami i lokalami 2
2 Rola administratora w zarządzaniu nieruchomościami 2
3 Najem lokali mieszkalnych i użytkowych 2
4 Dodatki mieszkaniowe, windykacja zobowiązań 2
5 Wspólnoty mieszkaniowe 4
6 Rozliczanie mediów- Sporządzanie regulaminów rozliczeń mediów 4
7 Windykacja zobowiązań 2
8 Podstawy zarządzania nieruchomościami komercyjnymi- handlowymi 4
II Panel ogólny  
9 Zasady zarządzania nieruchomościami 4
10 Gospodarka ekonomiczno- finansowa nieruchomości. (Źródła finansowania nieruchomości, Przychody-Koszty, Sporządzanie budżetu nieruchomości, podstawy księgowości). 6
III Panel prawny  
11 Podstawowe normy prawne w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami 4
12 Elementy prawa budowlanego, przeglądy techniczne. Książka obiektu budowlanego 6
13 Ochrona danych osobowych 2
IV Panel miękki – predyspozycyjny  
14 Pozyskiwanie nieruchomości do zarządzania 4
15 Organizacja firmy 4
16 Oferta handlowa. Sztuka promocji firmy 4
V Praktyczne zajęcia na nieruchomościach  
17  Wizytacja nieruchomości komercyjnej 4
18 Wizytacja nieruchomości mieszkaniowej 4
  Razem 64