Kursy

Program i Prelegenci


PANEL WPROWADZAJĄCY

 PROWADZĄCY: PANI  MAGDALENA STRZELECKA

Dzień 1

 1. Wprowadzenie do pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. 1h     
 2. Podatki i opłaty w obrocie nieruchomościami.  1h
 3. Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami – 4h
 • wymogi Ustawy o gospodarce nieruchomościami i Standardów Zawodowych Pośredników,
 • klauzule abuzywne;
 • Umowa najmu - wybrane zagadnienia Kodeksu cywilnego i Ustawy o ochronie praw lokatorów, najem okazjonalny.          
 • Umowa sprzedaży i umowa przedwstępna sprzedaży- podstawowe zagadnienia, zabezpieczenia finansowe i prawne stosowane w obrocie nieruchomościami.   
 1. Inne wybrane, podstawowe zagadnienia prawne, np.: 2h
 • ochrona danych osobowych,
 • prawo spadkowe,
 • notariusz,
 • pełnomocnictwo,
 • hipoteka,
 • użytkowanie wieczyste 
 • księgi wieczyste,
 • ewidencje,
 • rejestry itp.            

 Dzień 2

 1. Podstawowe rodzaje praw do nieruchomości zapoznaje się z czynnościami przy realizacji różnych transakcji, z uwzględnieniem kolejności wykonywania poszczególnych czynności, 6h
 • odrębna własność lokalu,
 • spółdzielcze prawo do lokalu,
 • nieruchomość gruntowa,
 • nieruchomość zabudowana itd
 1. Zapoznaje się z dokumentami niezbędnymi do zawarcia przez zamawiających umów: sprzedaży, najmu, dzierżawy lub zamiany nieruchomości 2h

 

 

PANEL  PRAKTYCZNY – ORGANIZACJA PRACY AGENTA NIERUCHOMOŚCI, MARKETING W NIERUCHOMOŚCIACH –

PROWADZĄCY:  PAN FILIP WIERZCHOWSKI

Dzień 3

 1. Procedura podpisywania umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. 3h
 • Umowa otwarta i umowa na wyłączność. 
 1. Pozyskiwanie ofert nieruchomości  3h
 • źródła informacji o nieruchomościach,
 • oględziny i opis nieruchomości,
 • właściwa dokumentacja zdjęciowa.            
 1. Efektywne reklamowanie ofert nieruchomości, 2h
 • narzędzie marketingowe w nieruchomościach.  

Dzień 4

 1. Prezentowanie nieruchomości klientom. 3h 
 2. Negocjowanie warunków umowy najmu lub sprzedaży. 2h
 3. Zarządzanie biurem pośrednika w obrocie nieruchomościami, 1h
 • wzorcowe oprogramowanie wspierające pracę agentów nieruchomości.
 1. Współpraca z innymi biurami nieruchomości. System MLS. 1h              
 2. Współpraca pośrednika w obrocie nieruchomościami instytucjami finansowymi i bankami. 1h           

 

RAZEM 32 godziny

 

Magdalena Strzelecka  - Absolwentka Ekonomii na Uniwersytecie Łódzkim. Pośrednik w obrocie nieruchomościami- uprawnienia  UMiRM z 1999r.  nr licencji zawodowej 107. Wieloletni praktyk. Od 1991 r. do chwili obecnej  nieprzerwanie prowadzi  działalność gospodarczą jako współwłaściciel Biura Obrotu Nieruchomościami „EXPERT” w Łodzi. Jest uczestnikiem i współzałożycielem sieci wymiany ofert Centralny Bank Nieruchomości CBN. Od 1997 r.  wykładowca na kursach i warsztatach  oraz   studiach podyplomowych m.in. na Uniwersytecie Łódzkim w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Organizuje i prowadzi praktyki zawodowe. Członek  Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Polski Centralnej (SPONPC) i Powszechnego Towarzystwa Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości (PTEiDRN). Od 2003r. członek Państwowej Komisji Odpowiedzialności Zawodowej; w 2011r. odznaczona Honorową Odznaką Komisji Odpowiedzialności Zawodowej Ministerstwa Infrastruktury za długoletni wkład pracy i rozwój Komisji.


Filip Wierzchowski – licencjonowany Pośrednik w obrocie nieruchomościami (Licencja nr 2995), właściciel biura pośrednictwa w obrocie nieruchomościami od 2000 r. Od kilkunastu lat aktywnie wykonuje czynności pośrednictwa, rekrutuje i szkoli agentów nieruchomości. W ostatnich latach specjalizuje się obsłudze rynku pierwotnego. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Warnie (Bułgaria). Absolwent Studiów Podyplomowych w Collegium Varsoviense w zakresie Audytingu i Certyfikacji Energetycznej. Ukończony kurs i praktyka zawodowa dla Zarządców Nieruchomości, praktyczne doświadczenie w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami. Licencjonowany syndyk masy upadłości (Licencja nr 468). W swojej dotyczchczasowej karierze zrealizował ponad 1000 transakcji !!!