Kursy

Kurs księgowości wspólnot mieszkaniowych

Prawidłowe prowadzenie księgowości Wspólnoty Mieszkaniowej

  Czy rozumiesz....

 • Pojęcie wspólnoty mieszkaniowej i  wpływ jej statusu na sprawy finansowe;
 • Zakres obowiązków zarządu wspólnoty, zarządcy nieruchomości i właścicieli lokali w sprawach finansowych.
 • Jaki są podobieństwa pomiędzy księgowością wspólnoty mieszkaniowej a ogólnie akceptowanymi zasadami rachunkowości.
 • Jak prowadzić ksiągi rachunkowe i rejestrować zdarzenia w finansach wspólnoty mieszkaniowej

  Na szkoleniu nauczysz się:

 • Kursanci dowiedzą się dokładnie powinny wyglądać prawne aspekty funkcjonowania wspólnoty mieszkaniowej jako odrębnej jednostki organizacyjnej
 • Uczestnicy zapoznają się dokładnie z pojęciami z zakresu rachunkowości wspólnoty
 • Prelengenci w sposób jasny i praktyczny przedstawią zasady rozliczania zaliczek,  które ponoszą członkowie wspólnoty
 • Omówione zostaną przepisy podatkowe i źródła finansowania wspólnoty
 • Pokazane zostaną na przykładach praktycznych typowe rozwiązania trudnych przpadków w prowadzeniu księgowości wspólnoty mieszkaniowej
 • Przedstawione zostaną rozliczania i finansowania remontów
 • W sposób jasny i czytelny zostanie omówione sporządzanie sprawozdania finansowego

 

W bardzo licznych przypadkach prowadzenia rachunkowośći wspólnoty popełniane są błędy, które wynikają najczęściej z braku znajomości elementarnych zasad rozliczania przychodów i rozchodów wspólnoty. Źle prowadzona księgowość może spowodować brak pokrycia zaplanowanych wydatków, choćby na zaplanowane remonty.

Program szkolenia realizuje 32 godziny edukacyjne wg § 6 ust. 1 rozporządzenia z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie doskonalenia zawodowego przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości (Dz. U. Nr 80, poz. 475).


Cena szkolenia: 990 zł/osoba

Cena zawiera:

 • skrypt szkoleniowy
 • przerwy kawowe
 • indywidualne konsultacje z trenerem

Informacje dodatkowe:

Terminy zjazdów:

I 16-17 listopad 2013 rok

II 23-24 listopad 2013 rok

Miejsce szkolenia:

Warszawa ul. Towarowa 22

Budynek Jupiter Centrum wejście A

Godziny szkolenia:

10.00-16.00