Kursy

Prelegenci

Szkolenie poprowadzą:

Mariusz Majkowski expert w dziedzinie komercjalizacji centrów handlowych                                                                                                           Mariusz Majkowski jest licencjonowanym pośrednikiem w obrocie nieruchomościami (numer licencji 14133). Od 7 lat pracuje w firmie Echo Investment S.A gdzie zajmuje się komercjalizacją centrów handlowych i handlowo – rozrywkowych m.in. Galeria Echo Kielce (projekt który otrzymał prestiżową nagrodę Mapic Awards na Targach w Cannes za najlepszą rozbudowę) , Pasaż Grunwaldzki Wrocław, Galaxy Szczecin, Veneda Łomża, Amber Kalisz, Olimpia Bełchatów.
W 2007 roku ukończył Master of Science in Science and Technology Comercialization (University of Austin). W 2009 roku członek komisji przyznającej dotację unijną w ramach projektu Biznes Starter organizowanego przez Kielecki Inkubator Technologiczny.


Tomasz Sienkiewicz - audytor energetyczny, zawodowo zwiazany z obsługa wielkopowierzchniowych obiektów handlowych i biurowych klasy A+                                                                                                                                                          Tomasz Sienkiewiczlicencjonowany zarządca nieruchomości lic. Nr 12440, audytor energetyczny, uprawniony do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Absolwent Wyższej Szkoły Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie. Od 1998 roku zawodowo związany z obsługą wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, i dużych obiektów biurowych klasy A+. Ponad pięć lat pełnił funkcję kierownika obiektu biurowego Rondo 1 w Warszawie gdzie brał czynny udział w certyfikacji obiektu przez instytut U.S. Green Building Council (USGBC) zakończonej uzyskaniem certyfikatu LEED Gold dla obiektów istniejących.
Obecnie zajmuje się działalnością doradczą z zakresu eksploatacji i poprawy efektywności energetycznej budynków, certyfikacją i audytem energetycznym, działalnością szkoleniową z zakresu gospodarowania nieruchomościami jak również promowaniem prawidłowej polityki eksploatacyjnej obiektów budowlanych.


Maciej Zackiewicz - doświadczony manager działający na rynku nieruchomości komercyjnych.                                                                                                 Wykładowca, analityk finansowy, specjalista w dziedzinie zarządzania nieruchomościami komercyjnymi. Proaktywny i zdolny do inspirowania proaktywnym nastawieniem do działań biznesowych. Aktualnie uczestniczy w jednym z najlepszych programów MBA w regionie CEE.
Absolwent studiów magisterskich oraz podyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie student na Politechnice Warszawskiej na kierunku Executive MBA. Od 2005 do 2008 roku Specjalista ds. analizy i kosztów w firmie DTC Management Services. Obecnie od 2009 roku Dyrektor ds. Kosztów i Analiz w Grupie Centrum Development and Investments.


Maurycy Seweryn - specjalista w zakresie  kampanii wizerunkowych i PR                                                                                                                                                   Wykładowca „Autoprezentacji i wystąpień publicznych” oraz „Etykiety w biznesie” w Studium Podyplomowym oraz „Komunikacji społecznej” na kierunku Dziennikarstwo i PR w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu. Wykładowca „Komunikacji społecznej” w WSBiO w Warszawie. Jako jedyny przeprowadził w 2012 roku badania na temat wiarygodności prezenterów i mowy ciała w Polsce. Komentuje mowę ciała dla TVN „Fakty”, Polskiego Radio i dziennika.pl.
Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego i stypendysta Uniwersytetu Humboldta w Berlinie. Były doktorant w Katedrze Zarządzania WSPiZ im. Leona Koźmińskiego. Absolwent Krajowego Centrum Edukacji Europejskiej oraz Studium Stosunków Międzynarodowych IPB.
Doświadczenie w komunikacji i kreowaniu wizerunku zdobywa od 1995. Przeszedł drogę od szeregowego pracownika do stanowiska kierownika projektu, dyrektora ds. sprzedaży, dyrektora ds. public relations, wiceburmistrza Dzielnicy Ochota. Prowadził biuro prasowe byłego marszałka – p. Marka Borowskiego. Przeprowadził wiele kampanii wizerunkowych i PR. Założyciel Warszawskiej Grupy Doradców Public Relations.


 

Krzysztof Czerkas - Teoretyk i praktyk. Doświadczony wykładowca i szkoleniowiec.                                                                                                                   Z BRE Bankiem Hipotecznym (dawniej Rheinhyp-BRE Bank Hipoteczny S.A) związany od 2001: w latach 2001-2004 dyrektor Departamentu Kredytów Komercyjnych, później w latach 2004-2009 Dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem Kredytowym. Od 2009 roku członek Zarządu BRE Banku Hipotecznego SA odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem bankowym. W trakcie swojej kariery zawodowej współpracował m.in. z duńskim bankiem inwestycyjnym Sankt Annae Bank oraz pracował na różnych stanowiskach w Powszechnym Banku Kredytowym S.A, gdzie pełnił od 1996 do 2001 roku funkcję Dyrektora Departamentu Finansowania Projektów Inwestycyjnych. Do roku 2007 wykładowca w Wyższej Szkole Finansów, Bankowości i Zarządzania im. Kudlińskiego. Obecnie wykładowca  na studiach podyplomowych z zakresu bankowości i finansów oraz bankowości hipotecznej na Uniwersytecie Warszawskim. Autor i współautor  książek: Banki inwestycyjne - nowe spojrzenie na restrukturyzację finansową i prywatyzację; Bankowość Inwestycyjna w systemie finansowym; Wnioski dla Polski oraz Project Finance w polskiej praktyce. Zastosowanie w działalności deweloperskiej; Finansowanie nieruchomości komercyjnych w Polsce. Czynniki Ryzyka i Modele Transakcji. Współautor artykułów m.in. z zakresu metodyki oceny zdolności kredytowej, finansowania projektów inwestycyjnych, finansowania nieruchomości. Publikuje w  Rzeczpospolitej, Gazecie Bankowej, Gazecie Prawnej, Prawie Bankowym, w Banku i Kredycie, Hospitality, RNW, Finansowanie Nieruchomości.


Tadeusz Rzeszutek - doświadczenie zawodowe zdobył podczas 19 lat pracy w sektorze bankowym                                                                                                Absolwent SGH oraz studiów podyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego i Wyższej Prywatnej Szkoły Ochrony Środowiska na kierunkach: rzeczoznawstwo majątkowe; zarządzanie nieruchomościami; pośrednictwo w obrocie nieruchomościami; pieniądz i bankowość; rachunkowość i podatki; certyfikacja energetyczna budynków. Posiada licencje zarządcy nieruchomości oraz pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz uprawnienia do certyfikacji energetycznej budynków. Prowadzi działalność gospodarczą pod firmą A- Z Nieruchomości Tadeusz Rzeszutek w zakresie pośrednictwa, doradztwa w obrocie i zarządzania nieruchomościami oraz w zakresie sporządzania certyfikatów i audytów energetycznych budynków. Praktyczne doświadczenie w zakresie zarządzania i obrotu nieruchomościami zdobył podczas 19 lat pracy w sektorze bankowym. Między innymi zarządzał nieruchomościami PKO BP SA, jako Dyrektor Banku był odpowiedzialny za sieć oddziałów (ponad 1200) i agencji bankowych ( ponad 3500). Zarządzał też jako Dyrektor Departamentu Administracji i Zarządzania Nieruchomościami, nieruchomościami BGŻ SA (ponad 500 placówek).