Kursy

Program

FACILITY & PROPERTY MANAGEMENT

1.Wprowadzające zagadnienia Prawne w Zarządzaniu Nieruchomościami Komercyjnymi - 8h

 • Nabycie terenu i kwestie prawne, planistyczne, opłaty.
 • Budowa.
 • Wynajmowanie powierzchni.
 • Zarządzanie umowami najmu.
 • Pozostałe elementy zarządzania.
 • Case studies

2. Facility Management – 8 h

 • Audyt dokumentacji budynkowej – przeglądy i konserwacje
 • Usługa sprzątania, usługa ochrony, odśnieżanie.
 • Regulaminy.
 • Zarządzanie mediami.
 • Case study.
 • Parkingi.
 • Ochrona środowiska.
 • Specyfikacja zakresu prac serwisowych.
 • Utrzymanie techniczne.
 • Ochrona p.poż.
 • Telekomunikacja i IT

3. Property Management – 8 h

 • Kontekst prawny, wycena
 • Rozwój majątku/nieruchomości
 • Podstawowe terminy handlowe
 • Wymagania techniczne dla najemców
 • Plany budowlane
 • Strategie bieżącego zarządzania, komercjalizacji

4. Najem i Umowa Najmu -4 h

 • Najem - podejście branżowe.
 • Elementy składowe procesu najmu.
 • Budowanie strategii najmu - elementy składowe, podejście analityczne i strategiczne.
 • Najem krótkoterminowy.
 • Strategia branżowa, ilościowy najemców w centrum handlowym – dobór jakościowy, ilościowy i przestrzenny.
 • Elementy składowe umowy najmu.
 • Elementy umowy najmu wpływające na relacje pomiędzy właścicielem a najemcą, właścicielem a zarządcą oraz zarządcą a najemcą
 • Specyfika zarządzania najmem i umowami najmu.
 • Usługi dodatkowe – IT, technika, reklama, recepcja
 • Case study.

5. Bezpieczeństwo, ubezpieczenie -4h

 • Zarządzanie operacyjne
 • Procedury kryzysowe.
 • Ewakuacja (plany ewakuacyjne).
 • BHP.
 • Zabezpieczenie zdarzeń specjalnych tj. imprezy masowe, ataki terrorystyczne
 • Rodzaje polis ubezpieczeniowych, rodzaje ryzyk i zarządzanie ryzykiem.
 • Analiza potrzeb ubezpieczeniowych i wybór programu.
 • Programy współpracy zarządcy z instytucjami porządku publicznego (z policją, strażą pożarną).

6. Księgowość i Controling – 8 h

 • Zarządzanie kontami, procedury, finansowanie
 • Przestrzeganie zapisów umów.
 • Fakturowanie czynszu i kosztów wspólnych, rozliczenie kosztów wspólnych.
 • Budżet
 • Monitorowanie wyników najemców.
 • Proces wyceny.
 • Kapitalizacja dochodów.
 • Podstawowe terminy finansowe – NPV, dyskonto, stopa zwrotu.
 • Rachunek wyników i bilans.
 • Raporty i kontrola .
 • Aspekty podatkowe.

7. Audyty – 2 h

 • Księga Dobrych Praktyk
 • Jakość zarządzania
 • Standardy
 • Audyt techniczny.
 • Audyt środowiskowy.
 • Audyt najemców.

8. Marketing i PR -6 h

 • Podstawowe metody badawcze, rodzaje badań.
 • Analiza danych wtórnych, analizy geomarketingowe
 • Badania klientów własnych, stron internetowych.
 • Budżetowanie i zarządzanie budżetem marketingowym.
 • Budowanie skutecznych relacji z najemcami.
 • Mierzenie efektów działań marketingowych
 • PR i społeczności lokalne.
 • Współpraca z mediami i umiejętności komunikacji z otoczeniem w obliczu sytuacji kryzysowej.
 • Zasady zarządzania sytuacją kryzysową.
 • Wybrane zagadnienia praktyczne.

Razem 48 godzin – 6 dni szkoleniowych