Praktyczny kurs przygotowawczy do zawodu POŚREDNIKA Nieruchomości

Brak zaplanowanych terminów szkoleń. Poinformuj nas o swoim zainteresowaniu!

Twoje dane

Miasto

 

Praktyczny kurs przygotowawczy do zawodu

POŚREDNIKA NIERUCHOMOŚCI

 

Program kursu został napisany z myślą o osobach, które są zainteresowane podjęciem zatrudnienia w zawodzie pośrednika w obrocie nieruchomościami bądź agenta/doradcy nieruchomości oraz wszystkim tym, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i doskonalić warsztat.

Szkolenie ma charakter interaktywnego warsztatu i zakłada aktywną partycypację uczestników, konsultację ich pomysłów oraz praktyczną naukę

 

Kurs składa się z dwóch części teoretycznej i praktycznej. Wykłady prowadzane są przez doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę, prelegenci w swojej dotychczasowej pracy zrealizowali ponad 1000 transakcji kupna i sprzedaży, na co dzień prowadzą własne agencje nieruchomości. Otwarta forma kursu daje możliwość aktywnego udziału w zajęciach a małe grupy szkoleniowe pozwalają wykładowcą na indywidualne podejście do każdego z uczestników.

 

Zakres kursu Pośrednika w obrocie nieruchomościami – warsztaty praktyczne dla agentów nieruchomości i nie tylko jest bardzo szeroki, począwszy od zagadnień prawnych, podatków i opłat przez rodzaje umów do zagadnień praktycznych. Można również doskonalić się w prezentowaniu nieruchomości, tworzeniu i pozyskiwaniu ofert oraz prezentacji nieruchomości potencjalnemu klientowi. Swój warsztat można wzbogacić o negocjacje umów czy promowanie oraz zarzadzanie biurem, prelegenci szczegółową omówią techniki współpracy z innymi biurami oraz systemy informatyczne jakie można wykorzystać w codziennej pracy.

 

Program kursu dedykujemy szczególnie:

 • Osobom, które są zainteresowane podjęciem zatrudnienia w zawodzie pośrednika w obrocie nieruchomościami bądź agenta/doradcy nieruchomości.
 • Osobom, które obecnie wykonują czynności związane z obrotem nieruchomościami i chcą doskonalić oraz rozszerzyć swój warsztat.
 • Pracownikom agencji nieruchomości.
 • Osoby posiadające średnie i wyższe wykształcenie.
 • Wszystkich zainteresowanych tematyką kursu.

 

Koszt uczestnictwa w kursie: 980zł\osoba

Organizator zapewnia:

 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
 • uczestnicy warsztatów otrzymują certyfikat ukończenia kursu oraz zaświadczenie potwierdzające zdobyć kwalifikacji zawodowych.

 

PANEL  WPROWADZAJĄCI
Zajęcia prowadzi Magdalena Strzelecka

Dzień 1

 1. Wprowadzenie do pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. 1h     
 2. Podatki i opłaty w obrocie nieruchomościami.  1h
 3. Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami – 4h
 • wymogi Ustawy o gospodarce nieruchomościami i Standardów Zawodowych Pośredników,
 • klauzule abuzywne;
 • Umowa najmu - wybrane zagadnienia Kodeksu cywilnego i Ustawy o ochronie praw lokatorów, najem okazjonalny.          
 • Umowa sprzedaży i umowa przedwstępna sprzedaży- podstawowe zagadnienia, zabezpieczenia finansowe i prawne stosowane w obrocie nieruchomościami.   
 1. Inne wybrane, podstawowe zagadnienia prawne, np.: 2h
 • ochrona danych osobowych,
 • prawo spadkowe,
 • notariusz,
 • pełnomocnictwo,
 • hipoteka,
 • użytkowanie wieczyste 
 • księgi wieczyste,
 • ewidencje,
 • rejestry itp.            

 

 Dzień 2

 1. Podstawowe rodzaje praw do nieruchomości zapoznaje się z czynnościami przy realizacji różnych transakcji, z uwzględnieniem kolejności wykonywania poszczególnych czynności, 6h
 • odrębna własność lokalu,
 • spółdzielcze prawo do lokalu,
 • nieruchomość gruntowa,
 • nieruchomość zabudowana itd
 1. Zapoznaje się z dokumentami niezbędnymi do zawarcia przez zamawiających umów: sprzedaży, najmu, dzierżawy lub zamiany nieruchomości 2h

 

 PANEL  PRAKTYCZNY – ORGANIZACJA PRACY AGENTA NIERUCHOMOŚCI, MARKETING W NIERUCHOMOŚCIACH
Zajęcia prowadzi Filip Wierzchowski

Dzień 3
 1. Procedura podpisywania umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. 3h
 • Umowa otwarta i umowa na wyłączność. 
 1. Pozyskiwanie ofert nieruchomości  3h
 • źródła informacji o nieruchomościach,
 • oględziny i opis nieruchomości,
 • właściwa dokumentacja zdjęciowa.            
 1. Efektywne reklamowanie ofert nieruchomości, 2h
 • narzędzie marketingowe w nieruchomościach.  

 Dzień 4

 1. Prezentowanie nieruchomości klientom. 3h 
 2. Negocjowanie warunków umowy najmu lub sprzedaży. 2h
 3. Zarządzanie biurem pośrednika w obrocie nieruchomościami, 1h
 • wzorcowe oprogramowanie wspierające pracę agentów nieruchomości.
 1. Współpraca z innymi biurami nieruchomości. System MLS. 1h              
 2. Współpraca pośrednika w obrocie nieruchomościami instytucjami finansowymi i bankami. 1h           

 

PANEL PSYCHOLOGICZNY – TECHNIKI SPRZEDAŻY, KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA
Zajęcia prowadzi Tomasz Błeszyński


Dzień 5

 1. Efekt pierwszego wrażenia, budowanie pozytywnego wizerunku i zaufania klienta.
 2. Komunikacja interpersonalna – sztuka negocjacji i rozmowy z klientem.
 3. Efektywne techniki sprzedaży, zarządzanie emocjami klientów, wywieranie wpływu na klienta.
 4. Coaching na rynku nieruchomości.

 

 Program szkolenia realizuje 40 godzin

 

Magdalena Strzelecka  - Absolwentka Ekonomii na Uniwersytecie Łódzkim. Pośrednik w obrocie nieruchomościami- uprawnienia  UMiRM z 1999r.  nr licencji zawodowej 107. Wieloletni praktyk. Od 1991 r. do chwili obecnej  nieprzerwanie prowadzi  działalność gospodarczą jako współwłaściciel Biura Obrotu Nieruchomościami „EXPERT” w Łodzi. Jest uczestnikiem i współzałożycielem sieci wymiany ofert Centralny Bank Nieruchomości CBN. Od 1997 r.  wykładowca na kursach i warsztatach  oraz   studiach podyplomowych m.in. na Uniwersytecie Łódzkim w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Organizuje i prowadzi praktyki zawodowe. Członek  Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Polski Centralnej (SPONPC) i Powszechnego Towarzystwa Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości (PTEiDRN). Od 2003r. członek Państwowej Komisji Odpowiedzialności Zawodowej; w 2011r. odznaczona Honorową Odznaką Komisji Odpowiedzialności Zawodowej Ministerstwa Infrastruktury za długoletni wkład pracy i rozwój Komisji.


Filip Wierzchowski – licencjonowany Pośrednik w obrocie nieruchomościami (Licencja nr 2995), właściciel biura pośrednictwa w obrocie nieruchomościami od 2000 r. Od kilkunastu lat aktywnie wykonuje czynności pośrednictwa, rekrutuje i szkoli agentów nieruchomości. W ostatnich latach specjalizuje się obsłudze rynku pierwotnego. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Warnie (Bułgaria). Absolwent Studiów Podyplomowych w Collegium Varsoviense w zakresie Audytingu i Certyfikacji Energetycznej. Ukończony kurs i praktyka zawodowa dla Zarządców Nieruchomości, praktyczne doświadczenie w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami. Licencjonowany syndyk masy upadłości (Licencja nr 468). W swojej dotyczchczasowej karierze zrealizował ponad 1000 transakcji !!!


Tomasz Błeszyński -  Doradca rynku nieruchomości, Pośrednik w obrocie nieruchomościami. Profesjonalista Z 18 letnim doświadczeniem w zakresie nieruchomości-inwestycji. Wykształcenie wyższe. Działalność zawodowa obejmuje cały segment rynku nieruchomości i inwestycji. Usługi doradztwa, komercjalizacja, restrukturyzacja, zarządzanie nieruchomościami. Obsługa osób fizycznych, prawnych krajowych, zagranicznych. Doskonała znajomość polskiego i europejskiego rynku nieruchomości. Doradca REAS Consulting, Członek Rady Nadzorczej PÓŁNOC Nieruchomości S. A. Autor wielu raportów, analiz i prognoz oraz publikacji prasowych w mediach ogólnopolskich, Publikuje min. w Rzeczpospolitej, Pulsie Biznesu, Gazecie Prawnej, Home & Market, Manager Magazyn, Profit, Gazecie Wyborczej, Wprost, Polityce, Super Expresie, Muratorze, RMFM, Życiu Warszawy, Gazecie Bankowej, CH Beck Nieruchomości w portalach internetowych Bankier, Money, Krajowy Rynek Nieruchomości, Biznes Polska,Citydom24, radiu, TVN, TVP, TVN CNBC Biznes oraz wielu innych mediach ogólnopolskich. Wykładowca akademicki, prelegent na konferencjach krajowych, zagranicznych. Od 1999 r. prowadzi działalność dydaktyczną dla pośredników w obrocie nieruchomościami, rzeczoznawców majątkowych i zarządców nieruchomości na terenie całego kraju.
od 2005- wykładowca akademicki i promotor min. Uniwersytet Łódzki Katedra Inwestycji i Nieruchomości, Wyższa Szkoła Businesu oraz wielu innych uczelni w kraju. Od 2002- członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej przy Ministerstwie Infrastruktury ds. nadawania uprawnień zawodowych dla pośredników w obrocie nieruchomościami.