Prawo budowalne, obowiązkowe kontrole, prowadzenie KOB

Terminy szkoleń

Termin Miejsce Cena Zapisy
2019-11-20 Warszawa 300 zł Wyślij zgłoszenie »

  Czy wiesz?

 • Remont budynku, modernizacja, przebudowa, konserwacja – gdzie zapisać informacje w książce, jakie dokumenty załączyć?
 • Nieruchomość „na gwarancji” usterki, wady gwarancyjne, czy powinny się znaleźć w KOB, jeśli tak, to gdzie i jak prawidłowo je wpisać?
 • Co zrobić z protokołami, które nie wymagają wpisu?
 • Usterki, błędy i wadliwe prace budowlane pojawiające się podczas prowadzenia prac remontowo-budowlanych - Jak skutecznie je zareklamować i wyegzekwować ich naprawę?

 

Korzyści ze szkolenia:

 • Na szkoleniu omówione zostaną podstawy obowiązkowych przeglądów.
 • Podane będzie kto może wykonywać obowiązkowe przeglądy, w jakich terminach należy je wykonywać i jakie grożą sankcje za ich nie wykonywanie.
 • Omówiona będzie książka obiektu budowlanego, która służy do dokumentowania przeprowadzonych przeglądów.
 • Elementem szkolenia będzie szczegółowy instruktaż jak prowadzić książkę obiektu budowlanego.
 • Omawiany materiał będzie zawierać liczne praktyczne uwagi i wskazówki.

 

 Rozporządzenie Ministerstwa Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 120, poz. 1134) nieprecyzyjnie      określa, w jaki sposób należy wypełniać Książkę Obiektu   Budowlanego. Z raportu NB wynika, że zarządcy mają ogromny problem z zastosowaniem wytycznych rozporządzenia, ponieważ nie wiedzą, jakie informacje wprowadzać do KOB i jak dokumentować przeglądy, remonty i badania techniczne w budynku. W 85% skontrolowanych KOB inspektorzy stwierdzają poważne nieprawidłowości.

 

Odbiorcy szkolenia:
•    pracownikom nieruchomości publicznych i instytucjonalnych,
•    członkom wspólnot mieszkaniowych,
•    mieszkańcom spółdzielni mieszkaniowych,
•    zasobów komunalnych
•    budownictwa społecznego.


Zgodnie z art. 93 §1 ustawy PB, kto nie spełnia obowiązku prowadzenia Książki Obiektu Budowlanego, podlega karze grzywny”.

 

Cena szkolenia: 

Koszt uczestnictwa: 300 zł brutto/osoba

Cena zawiera:

 - materiały szkoleniowe

 - całodzienny serwis kawowy i lunch

- warsztaty praktyczne i konsultacje z trenerem

 

Szanowni Państwo, ze względu na chwilowe problemy techniczne zgłoszenia na szkolenie uprzejmie prosimy przesyłać na adres: pgajownik@spwn.pl załączając poniższy formularz: 

formularz zgłoszeniowy.

lub posimy o dokonanie zgłoszenia za pośrednicwtem strony:
www.edukacja-nieruchomosci.pl

Za utrudnienia przepraszamy w razie trudności zapraszam do kontaktu 
bezpośrednio pod numerem telefonu: 534552585

PROGRAM SZKOLENIA

 • Okresowa kontrola sprawdzenia stanu sprawności technicznej i użytkowej:
  • Kontrola instalacji gazowej;
  • Kontrola przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych;
  • Kontrola instalacji piorunochronnej;
  • Kontrola i pomiar instalacji elektrycznych;
  • Kontrola urządzeń dźwigowych.
 • Przeprowadzenie przeglądów roboczych.
 • Prowadzenie książki obiektu budowlanego
  • podstawa prawna
  • cel prowadzenia książki obiektu budowlanego
  • zawartość
  • dokonywanie wpisów.
 • Odpowiedzialność karna właściciela/zarządcy nieruchomości w świetle przepisów Prawa budowlanego.
 • Organy kontroli, postępowania kontrolne, wyniki kontroli.
 • Warsztaty praktyczne i indywidualne konsultacje

 

 

Szkolenie poprowadzi: Wojciech Jan Konieczny

 Wojciech Jan Konieczny, absolwent wydziału zarządzania Szkoły Wyższej Warszawskiej  Collegium Varsoviense oraz Wyższej Szkoły Ekonomicznej im. Prof. Wiszniewskiego w Warszawie. Wieloletni praktyk w dziedzinie zarządzania spółkami prawa handlowego. Specjalista w opracowywaniu i wdrażaniu planów naprawczych. Zarządca nieruchomości legitymujący się licencją zawodową o nr 14587. Członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej sekcji zarządców nieruchomości. Od 2006 roku Dyrektor Zarządzający TBS Bemowo w Warszawie. Wykładowca wielu tematów z dziedziny zarządzania nieruchomościami i prawa cywilnego. Specjalista z rozliczania kosztów dostawy mediów do nieruchomości budynkowej. Autor publikacji pt. :ALGORYTM ROZLICZANIA MEDIÓW”, „PORADNIKA ADMINISTRATORA NIERUCHOMOŚCI” oraz opracowania pt. „INWENTARYZACJA FUNDAMENTEM ZARZĄDZANIA”. Ponadto jest autorem oprogramowania „MEDIATOR” do rozliczania mediów, „SANITOR” do rozliczenia kosztów utrzymywania czystości, „INWENTOR” do inwentaryzacji zasobu, czy „DOKUMENTOR” będącym zbiorem firmowej  dokumentacji w ograniczonej edycji, dla potrzeb TBS Bemowo.

Terminy szkoleń

Termin Miejsce Cena Zapisy Formularze
2019-11-20 Warszawa 300 zł Wyślij zgłoszenie » Pobierz formularz »Jeśli jesteś zainteresowany szkoleniem w innym mieście, poinformuj nas o tym!


Jeśli jesteś zainteresowany szkoleniem w innym mieście, poinformuj nas o tym!


Jeśli masz pytania to skontaktuj się z nami: e-mail: pgajownik@spwn.pl
Warszawa: (022) 890 00 20