Utrzymanie techniczne obiektów i ich instalacji w praktyce

Brak zaplanowanych terminów szkoleń. Poinformuj nas o swoim zainteresowaniu!

Twoje dane

Miasto

 

Wyzwania stawiane zarządcy w związku z prawidłowym utrzymaniem technicznym obiektu i jego instalacji.

Czy wiesz:

 • Jak prawidłowo i ekonomicznie dbać o odpowiedni stan techniczny obiektów i instalacji?
 • O czym nie powinno się zapominać odpowiadając za techniczne utrzymanie obiektu, a co można pominąć?
 • Na pewno jak przygotować plan utrzymania obiektu?
 • Jak kontrolować prawidłowość realizacji prac konserwacyjnych?
 • Jakie obecnie systemy informacyjne są wykorzystywane do wspomagania, warto wspomagać nimi swoją pracę, a może jest to zbędny wydatek?

Korzyści ze szkolenia:

 • Na szkoleniu dokonamy analizy potrzeb związanych z utrzymaniem technicznym obiektów opisanych przez uczestników.
 • Omówimy działania dostosowane do ich potrzeb, co w przyszłości ułatwi podejmowanie decyzji w codziennej pracy.
 • Szkolenie pozwoli zapoznać się z zasadami przygotowania planów utrzymania obiektu, zasadami przygotowania harmonogramów i zakresów prac jak również zasadami prawidłowej kontroli ich realizacji.
 • Zobrazujemy sposoby unikania błędów, które prowadzą do powstawania usterek i przyczyniają się do generowania kosztów.

 

Nasze rozumienie sytuacji:

Większość właścicieli obiektów nie zwraca uwagi na szczegóły technicznego utrzymania nieruchomości dbając jedynie o utrzymanie możliwie niskich  kosztów funkcjonowania. Sytuacja taka powoduje powstawanie z czasem coraz większej ilości awarii i wzrost kosztów na ich usuwanie. Niestety awarie nie pociągają za sobą wyłącznie kosztów ich napraw ale powodują czasową utratę funkcji obiektu i duże niezadowolenie użytkowników a co za tym idzie gorszą opinię o obiekcie i jego obsłudze.

Brak profilaktycznych działań mających na celu stałe utrzymanie sprawności obiektów i instalacji jest przyczyną faktycznego wzrostu kosztów eksploatacyjnych a często również utraty najemców.

 

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

Osoby zajmujące się utrzymaniem technicznym obiektów, osoby odpowiedzialne za planowanie i optymalizowanie kosztów utrzymania, zarządcy, użytkownicy i właściciele obiektów poszukujący dodatkowych możliwości poprawy w funkcjonowaniu obiektów, inne osoby zainteresowane utrzymaniem technicznym obiektów i instalacji

Cena szkolenia: 

Koszt uczestnictwa: 350 zł                                

 • Cena zawiera:
 • uczestnictwo w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • lunch
 • całodzienny serwis kawowy

 

Utrzymanie techniczne obiektów i ich instalacji w praktyce

Program szkolenia

 1. Utrzymanie techniczne obiektu i instalacji - po co to wszystko?
  1. Bezpieczeństwo
  2. Trwałość techniczna
  3. Wartość ekonomiczna
 2. Wprowadzenie do tematu utrzymania technicznego obiektów
  1. Określenie rodzaju i specyfiki obiektów którymi opiekują się uczestnicy szkolenia
  2. "Inwentaryzacja" struktury technicznej obiektów na podstawie omawianych rodzajów obiektów
  3. Przygotowanie zestawienia podstawowych obowiązków zarządcy związanych z utrzymaniem technicznym omawianych obiektów
 3. Przygotowanie zakresu i harmonogramu prac eksploatacyjnych
  1. Zakres wykonywanych czynności
  2. Harmonogram wykonywanych czynności
  3. Dokumentacja wykonanych czynności – protokoły
  4. Nadzór nad prawidłową realizacją prac
 1. Systemy wspomagające techniczne zarządzanie obiektem i instalacjami
  1. Charakterystyka systemów informatycznych
  2. Jak system IT wspomaga zarządzanie techniczne?
  3. Wady i zalety systemów

Tomasz Sienkiewicz - audytor energetyczny, zawodowo zwiazany z obsługa wielkopowierzchniowych obiektów handlowych i biurowych klasy A+
Tomasz Sienkiewiczlicencjonowany zarządca nieruchomości lic. Nr 12440, audytor energetyczny, uprawniony do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Absolwent Wyższej Szkoły Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie. Od 1998 roku zawodowo związany z obsługą wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, i dużych obiektów biurowych klasy A+. Ponad pięć lat pełnił funkcję kierownika obiektu biurowego Rondo 1 w Warszawie gdzie brał czynny udział w certyfikacji obiektu przez instytut U.S. Green Building Council (USGBC) zakończonej uzyskaniem certyfikatu LEED Gold dla obiektów istniejących.
Obecnie zajmuje się działalnością doradczą z zakresu eksploatacji i poprawy efektywności energetycznej budynków, certyfikacją i audytem energetycznym, działalnością szkoleniową z zakresu gospodarowania nieruchomościami jak również promowaniem prawidłowej polityki eksploatacyjnej obiektów budowlanych.