Ochrona Danych Osobowych w gospodarce nieruchomościami

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?  Kadra zarządzająca, Pośrednicy w handlu nieruchomościami, Zarządcy nieruchomości, Handlowcy
 

Cele i sposób prowadzenia szkolenia
• Zdobycie praktycznej wiedzy na temat ochrony danych osobowych przetwarzanych przez firmy zajmujące się pośrednictwem w handlu nieruchomościami oraz ich zarządzaniem
• Uzyskanie informacji jak prawidłowo przygotować i zgłosić zbiór danych do GIODO
• Zdobycie wiedzy w zakresie przygotowania i wdrożenia dokumentacji wymaganej przepisami ustawy o ochronie danych osobowych
• Omówienie kontroli GIODO w praktyce

 

Po ukończeniu szkolenia jego uczestnicy będą potrafili:
• Stworzyć i dbać o aktualność dokumentacji wymaganej przez ustawę o ochronie danych osobowych
• Rejestrować i aktualizować w GIODO zbiory danych osobowych
• Reagować na sytuacje zagrożenia bezpieczeństwa ochrony danych osobowych
• Wypełniać inne zadania i obowiązki Administratora Danych

 

Ramowy program szkolenia
1. Podstawowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych
2. Omówienie obowiązków Administratora Danych, m.in.
• Klauzule zgód i obowiązek informacyjny
• Przygotowanie i prowadzenie dokumentacji wymaganej prawem
• Zbiory danych charakterystyczne dla branży pośredników oraz zarządców nieruchomościami
• Rejestracja zbiorów danych w GIODO
3. Prawa osób fizycznych
4. Zabezpieczenia danych osobowych
5. Outsourcing przetwarzania i udostępnianie danych osobowych
6. Ustawowe wymogi do systemów informatycznych
7. Kontrole GIODO
8. Odpowiedzialność prawna Administratora Danych
9. Case studiem

 

Koszt: 250 zł/osoba (195 zł dla Członków SPWN)
Termin: 28 września  2010 roku
Godziny: 10:00 – 16:00 (osiem godzin w ramach doskonalenia zawodowego)
Miejsce: Warszawa, ul. Towarowa 22

 

Osoba prowadząca: Michał Sztąberek – prawnik i praktyk w zakresie ochrony danych osobowych. Doradza firmom i instytucjom państwowym/samorządowym od ponad 3 lat. Współwłaściciel firmy konsultingowej iSecure zajmującej się m.in. bezpieczeństwem informacji oraz wsparciem dla e-biznesu.

 

Kontakt z organizatorem : Agnieszka Zyśk: azysk@spwn.pl

Tel. (022) 890 00 20 wew. 4
 

Formularz zgłoszeniowy