Sprzedaż i zakup części wspólnej

Celem szkolenia jest przedstawienie tematyki związanej ze sprzedażą i zakupem części wspólnej nieruchomości we wspólnocie mieszkaniowej w świetle obowiązujących przepisów prawa.

CEL SZKOLENIA:


Celem szkolenia jest przedstawienie tematyki związanej ze sprzedażą i zakupem części wspólnej nieruchomości we wspólnocie mieszkaniowej w świetle obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, tj. ustawy o własności lokali, kodeksu cywilnego i ustawy o gospodarce nieruchomościami. Przedstawione są przepisy oraz omówione praktyczne postępowanie w sprawach związanych ze sprzedażą i zakupem części wspólnych.

 

PROGRAM SZKOLENIA:


1. Współwłasność, jej istota i rodzaje (kodeksowa, wspólnota mieszkaniowa, część wspólna)


2. Zakup i sprzedaż części wspólnej w przepisach ustawy o własności lokali


3. Obrót samodzielnym lokalem stanowiącym część wspólną


4. Obrót nieruchomością wspólna w przepisach kodeksu cywilnego


5. Użytkowanie wieczyste i ograniczone prawa rzeczowe:

• służebność
• spółdzielcze prawo własnościowe
• hipoteka


6. Inne formy użytkowania nieruchomości:
• najem
• dzierżawa
• użyczenie


7. Przeniesienie własności:
• rodzaje umów
• zadatek
• zaliczka


8. Księgi wieczyste


9. Scalenie i podział nieruchomości


10. Obrót nieruchomością przez wspólnotę - aspekty praktyczne

 

Koszt: 250 zł/osoba (195 zł dla Członków SPWN)
Termin: 12 października 2010 roku
Godziny: 10:00 – 16:00 (osiem godzin w ramach doskonalenia zawodowego)
Miejsce: Warszawa, ul. Towarowa 22


Osoba prowadząca: Michał Substyk
– wieloletni praktyk na rynku zarówno nieruchomości mieszkaniowych w starych i nowo wybudowanych zasobach, jak i nieruchomości komercyjnych. Licencjonowany zarządca nieruchomości z doświadczeniem deweloperskim w zakresie analiz rynku nieruchomości, planowania i realizacji procesów inwestycyjnych.


Kontakt z organizatorem : Agnieszka Zyśk: azysk@spwn.pl
Tel. (022) 890 00 20 wew. 4

 

Formularz zgłoszeniowy