O stowarzyszeniu SPWN

   Historia SPWN Od roku 2006 roku działamy jako organizacjia w pełni niezależna, zrzeszającej ludzi zainteresowanych nieruchomościami.  Do dnia dzisiejszego dzieki nam juz 1746 osób uzyskało licencję zawodową w zakresie zarządzania i pośrednictwa w obrocie nieruchomosciami.

SPWN jest członkiem: Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych - www.pfszn.pl - dotyczy Zarządcy Nieruchomości

SPWN jest członkiem: Federacja Porozumienie Polskiegpo Rynku Niruchomości - www.pprn.pl - dotyczy Posrednicy w obrocie nieruchomościami

SPWN jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia praktyk: Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.- www.pfva.com.pl

  

SPWN obecnie

Informacja o Stowarzyszeniu Przedsiębiorczości w Nieruchomościach:

W piątym roku działalności SPWN jesteśmy profesjonalnym Stowarzyszeniem poprzez stałą współpracę z mediami branżowymi, organizacjami zawodowymi i największymi firmami działającymi na rynku nieruchomości mamy wpływ na kształtowanie rynku w Polsce.

Zajmujemy się organizacją praktyk zawodowych dla 3 zawodów związanych z rynkiem nieruchomości: zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz rzeczoznawców majątkowych. Prowadzimy szkolenia, które są rejestrowane w Ministerstwie Infrastruktury – dzięki temu możliwe jest uzyskanie ustawowych godzin doskonalenia zawodowego. Organizujemy również kursy dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku jak i szereg szkoleń dla pracowników niższego szczebla. W Zarządzie SPWN znajdują się osoby z licencjami zawodowymi rynku nieruchomości oraz osoby o znacznym doświadczeniu zawodowym. Nad działalnością Zarządu nadzór sprawuje Komisja Rewizyjna, ponadto działają 3 pozostałe komisje: Komisja ds. Edukacji i Szkoleń; Komisja Prawno – Legislacyjna; Komisja Zawodowa SPWN.

Najnowszym projektem SPWN jest Karta Sympatyka SPWN, która uprawnia do skorzystania z wielu zniżek za produkty/usługi oferowane przez Partnerów SPWN. Karta jest imienna i przysługuje osobom, które wypełnią odpowiednią deklarację. W naszej organizacji kładziemy istotny nacisk na przyjazną, koleżeńską atmosferę, gdzie każdy członek może wnieść istotny wkład w organizację i życie SPWN. To jest właśnie naszym wyróżnikiem. Wartość Stowarzyszenia to ludzie, którzy je tworzą.

 

Kontakt:

Stowarzyszenie Przedsiębiorczości w Nieruchomościach

ul. Towarowa 22

00-839 Warszawa

www.spwn.pl

tel. 22 890 00 20

 

 

 

 Dane osobowe  

Imię

Nazwisko  

Adres e-mail   

Telefon    

Grupy zawodowe
   Zarządca nieruchomości    Pośrednik w obrocie nieruchomościami    Rzeczoznawca majątkowy    Inne

  

Numer licencji zawodowej    

Zainteresowanie w danej misji    szkoleniowa    prawno- legislacyjna    zawodowa    

Obecne zatrudnienie   Nazwa firmy    Stanowisko pracy  

Forma zatrudnienia    umowa o pracę    własna działalność    inna forma, jaka

Doświadczenie w pracy w branżach    szkoleniowa    prawno- legislacyjna    zawodowa

 

Wysyłając formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez spwn.pl zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu możliwość wglądu i zmiany tych danych.

 

Zapraszamy wszystkich Państwa do współpracy.