O stowarzyszeniu SPWN

Oprogramowanie komputerowe

Oprogramowanie TOP FLOOR

TOP FLOOR to zaawansowane oprogramowanie służące do zarządzania majątkiem nieruchomości, powierzchnią użytkową, strukturą i ich obsługą. Jest to kompleksowe rozwiązanie bazujące na renomowanym systemie ERP Microsoft Dynamics AX (dawniej Microsoft Axapta) i może być stosowane jako osobna aplikacja lub część zintegrowanego systemu Dynamics AX. Dzięki temu, możliwe jest połączenie procesu Facilities Management z systemem finansowym przedsiębiorstwa aby uzyskać dokładniejszy wgląd w ponoszone koszty lub zyski z wynajmu. Jest to wiodące oprogramowanie branżowe na rynku polskim, nieustannie rozwijane i udoskonalane przez własny dział oprogramowania. Przez to możliwe jest dostosowanie systemu do specyficznych wymagań Klienta.

Kluczową korzyścią zastosowania systemu TOP FLOOR jest zautomatyzowanie procesu zarządzania nieruchomościami. Rozwiązanie stanowi bazę wszystkich informacji o posiadanych nieruchomościach. Rejestry i ewidencje zawierają dane dotyczące m.in. lokalizacji, numeru inwentarzowego, numeru działki, stanu prawnego, podstawy prawnej nabycia, powierzchni zabudowy, funkcji i przeznaczenia obiektu, itd.

Aplikacja umożliwia uzyskanie dokładniejszej kontroli nad wszystkimi składnikami kosztowymi w zarządzaniu nieruchomościami jak i kontrolę wpływów poprzez pracę w trybie billingowym.

 

Aplikacja TOP FLOOR dedykowana jest firmom i instytucjom, które ze względu na charakter swojej działalności mają potrzebę zautomatyzowania prac w procesie wynajmu/zarządzania powierzchniami własnymi lub dzierżawionymi.

 

TOP FLOOR jest więc rozwiązaniem dla przedsiębiorstw:
- posiadających rozproszone lokalizacje (banków, dystrybutorów energii, firm telekomunikacyjnych),
- developerów zajmujących się sprzedażą lub wynajmem nieruchomości,
- posiadających różnego rodzaju aktywa kapitałowe (biura obsługi, budynki administracyjne, inwestycje kapitałowe, transformatory, linie energetyczne, i inne),
- zajmujących się powierzchniami użytkowymi przeznaczonymi pod wynajem typu: magazyny, hangary, kontenery, hale produkcyjne, centra handlowe, logistyczne i dystrybucyjne,
- administrujących nieruchomościami i realizujących kompleksową obsługę w zakresie tych nieruchomości (zarządców).

 

Cechy i funkcje aplikacji:
- poruszanie się w znajomym środowisku Microsoft, co pozwala na pełną komunikację systemu z innymi posiadanymi już urządzeniami, czy aplikacjami za pomocą zdefiniowanych interfejsów (np. z pakietem Microsoft Office),
- w pełni konfigurowalna do potrzeb Klienta,
- posiada funkcję generowania faktur, która umożliwia pracę w trybie „obsługi bilingowej” systemu, co w istotny sposób zmniejsza czas przygotowania faktur klienckich,
- uwzględnia rozliczenia mediów, wskazań podliczników, powierzchni wspólnych, technicznych, miejsc parkingowych itp.
- automatycznie nalicza podatek od nieruchomości dla: gruntów i obiektów budowlanych, pozostających w użytkowaniu oraz dostęp do informacji historycznych,
- archiwizuje wszelkie dokumenty prawne i techniczne związane z daną nieruchomością, zeskanowane lub/i zachowane w dowolnym formacie,
- posiada zaawansowane narzędzia analityczne i raportujące: możliwość analizowania kosztów względem miejsca ich powstawania, celu, działu czy według wielu dowolnie wybranych i wymaganych kierunków analiz,
- pozwala na zarządzanie infrastrukturą techniczną: m. in. zarządzanie terminami kontroli technicznych oraz legalizacji urządzeń pomiarowych. System za pomocą alertów przypomina o terminach kontroli i inspekcji urządzeń technicznych przeprowadzanych przez np. Urząd Dozoru Technicznego w obrębie majątku nieruchomości, zarządzanie remontami, naprawami i konserwacjami.
 

KLUCZOWE KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA:

 

1. Integracja ze Środkami Trwałymi, modułem Finansowo-Księgowym i innymi modułami Microsoft Dynamics AX daje wymierne efekty oszczędzające czas pracownikom i redukuje do „0” dublowanie wprowadzania danych.
2. Efektywne zarządzanie całą bazą aktywów.
3. Sprawne tworzenie i zarządzanie zewnętrznymi oraz wewnętrznymi projektami.
4. Estymacja kosztów zasobów w ilościach potrzebnych dla projektu.
5. Budżetowanie oraz alokacja zasobów przewidzianych do poszczególnych projektów i przedsięwzięć.
6. Dokładne zarządzanie aspektami finansowymi projektów, kontrola zmian w budżecie.
7. Kontrola kosztów zasobów ludzkich, materiałowych, maszynowych potrzebnych dla realizacji projektów bez rezygnacji z wydajności, dostępności, skalowalności czy bezpieczeństwa.

 

Wymogi środowiskowe:
Dla serwera: system operacyjny: MS WINDOWS 2003 SERVER lub nowszy
baza danych: MS SQL SERVER 2005 lub nowszy
zainstalowane środowisko Microsoft Dynamics AX

  

Dla stacji klienckich: system operacyjny MS WINDOWS 95 lub nowszy
zainstalowany Klient Dynamics AX. 

 

Jeżeli jesteś zainteresowany/a tym produktem - wyślij zapytanie za pomocą formularza lub mailem: biuro@spwn.plUWAGA: dla Sympatyków SPWN zniżka 10%!

 

 

Imię i nazwisko:
Adres e-mail: 
Treść: