O stowarzyszeniu SPWN

Ubezpieczenia

Zapraszamy do zapoznania sie z ofertą ubezpieczeń proponowanych w ramach "Programu Ubezpieczeń dla Członków Stowarzyszeń Zarządców Nieruchomości" w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy SPWN a Uniqa TU SA. Oferta obejmuje następujące rodzaje ubezpieczeń:
 
 
1.      obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Zarządców Nieruchomości,
2.      obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Pośredników
w Obrocie Nieruchomościami,
3.      pakiet ubezpieczeń dla wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez Członków SPWN,
4.      ubezpieczenie kompleksowe mienia Firm Zarządzających Nieruchomościami, Członków SPWN,
5.      ubezpieczenie mieszkań i domów stanowiących własność Członków SPWN (majątek prywatny).
 
 
Negocjacje kolejnych produktów ubezpieczeniowych w trakcie.
 

 

Oferta ubezpieczeń grupowych na życie

  OFERTA SPECJALNA* GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE (GRUPA OTWARTA) SKIEROWANA DO PRACOWNIKÓW, CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ CZŁONKÓW SPWN – ze składką płatną miesięcznie

  Zakres ubezpieczenia Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3

UBEZPIECZONY:

1 12 000 16 000 42 000
2 12 000 16 000 42 000
1+2 24 000 32 000 84 000
3 12 000 16 000 42 000
1+3 24 000 32 000 84 000
1+2+3 36 000
48 000 126000
4 12 000 16 000 42 000
1+4 24 000 32 000 84 000
5 200 300 450
5a 20 000 30 000 45 000
8 200 300 450
8a 20 000 30 000 45 000
10 10 000 10 000 15 000
11 80 90 120
12 40 45 60
14 2 500 3 000 4 500
WSPÓŁMAŁŻONEK UBEZPIECZONEGO:
16  6 500 9 000 15 000
17

6 500  9 000 15 000
16+17 13 000 18 000
30 000
DZIECI UBEZPIECZONEGO:
20 700 800 brak
21 350 400 brak
20+21 1 050 1 200 brak
22 1 400 1 600 brak
23 3 000 3 000 brak
24 2 300 2 600 brak
24a 4 600 5 200 brak
RODZICE I TEŚCIOWIE UBEZPIECZONEGO:
26 1 100 brak
 

 

*do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby, które w dniu objęcia ich ochroną ubezpieczeniową nie ukończyły 55 lat, są pracownikami umysłowymi , wykonują zawód zarządcy nieruchomości lub pośrednika w obrocie nieruchomościami

 Oferta ubezpieczenia OC

Zarządcy Nieruchomości

 

 

OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI ( OFERTA NA 2009 r.) 1 euro = 4,1721 zł **

 

Zakres ubezpieczenia zgodny z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21.09.2004 r.

 

SUMA GWARANCYJNA - 50 000 EURO
zarządzanych lokali:   stawka w zł
1 - 50 lokali 0,21% 438 lub 350*
50 - 100 lokali 0,25% 522 lub 418*
101 - 500 lokali 0,35% 730 lub 584*
501 - 1000 lokali 0,56% 1168 lub 934*
1001 - 3000 lokali 0,84% 1752 lub 1402*
3001 - 5000 lokali 1,26% 2628 lub 2102*
powyżej 5000 lokali 1,68% 3505 lub 2804*


SUMA GWARANCYJNA - 75 000 EURO
zarządzanych lokali:   stawka w zł
1 - 50 lokali 0,19% 595 lub 476*
50 - 100 lokali 0,22% 688 lub 550*
101 - 500 lokali 0,31% 970 lub 776*
501 - 1000 lokali 0,50% 1565 lub 1252*
1001 - 3000 lokali 0,76% 2378 lub 1902*
3001 - 5000 lokali 1,13% 3536 lub 2829*
powyżej 5000 lokali 1,51% 4725 lub 3780*
 
 
 
SUMA GWARANCYJNA - 100 000 EURO
zarządzanych lokali:   stawka w zł
1 - 50 lokali 0,17% 709 lub 567*
50 - 100 lokali 0,20% 834 lub 667*
101 - 500 lokali 0,27% 1126 lub 901*
501 - 1000 lokali 0,45% 1877 lub 1502*
1001 - 3000 lokali 0,59% 2462 lub 1970*
3001 - 5000 lokali 0,90% 3755 lub 3020*
powyżej 5000 lokali 1,35% 5632 lub 4506*
 
 
 
SUMA GWARANCYJNA - 150 000 EURO
zarządzanych lokali:   stawka z zł
1 - 50 lokali 0,15%
938 lub 750*
50 - 100 lokali 0,19% 1189 lub 951*
101 - 500 lokali 0,25% 1565 lub 1252*
501 - 1000 lokali 0,42% 2628
lub 2102*
1001 - 3000 lokali 0,55% 3442 lub 2754*
3001 - 5000 lokali 0,85% 5319 lub 4255*
powyżej 5000 lokali 1,32% 8261 lub 6609*
 
 
 
SUMA GWARANCYJNA - 200 000 EURO
zarządzanych lokali:   stawka w zł
1 - 50 lokali 0,14%
1168 lub 934*
50 - 100 lokali 0,18% 1502 lub 1202*
101 - 500 lokali 0,24% 2003 lub 1602*
501 - 1000 lokali 0,40% 3338 lub 2670*
1001 - 3000 lokali 0,54% 4506 lub 3605*
3001 - 5000 lokali 0,83% 6926 lub 5541*
powyżej 5000 lokali 1,28% 10681 lub 8545*
 
 
 
SUMA GWARANCYJNA - 250 000 EURO
zarządzanych lokali:   stawka w zł
1 - 50 lokali 0,14% 1460 lub 1168*
50 - 100 lokali 0,18% 1877 lub 1502*
101 - 500 lokali 0,24% 2503 lub 2002*
501 - 1000 lokali 0,40% 4172 lub 3338*
1001 - 3000 lokali 0,53% 5528 lub 4422*
3001 - 5000 lokali 0,82% 8553 lub 6842*
powyżej 5000 lokali 1,25% 13038 lub 10430*
 
 
* wysokości stawek dla zarządców nieruchomości ubezpieczających zarządzane przez siebie mienie w UNIQA TU S.A.
 
Zniżki składki:
1) 5% - w przypadku kontynuacji ubezpieczenia z UNIQA/ FILAR
2) 10% - w przypadku bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia za każdy dwuletni okres, ubezpieczenia - jednak nie więcej niż o 30%

Zwyżki składki:
1) 10% - rozłożenie składki na raty (I rata 60 % składki rocznej, II rata 40 % składki rocznej)
2) 30% - po pierwszej szkodzie powstałej w okresie 12 miesięcy, poprzedzających zawarcie obecnej umowy ubezpieczenia
3) 60% - po drugiej szkodzie powstałej w okresie 12 miesięcy, poprzedzających zawarcie obecnej umowy ubezpieczenia

W sytuacji wystąpienia trzeciej szkody w okresie 12 miesięcy, poprzedzających zawarcie obecnej umowy ubezpieczenia, gdy wartość wypłaconych odszkodowań i zgłoszonych roszczeń przekracza dwukrotną wartość przypisu składki ustalonego dla ubezpieczenia, z okresu którego odnotowano szkody lub roszczenia-składkę ustala Centrala UNIQA TU SA.
Łączna obniżka składki z tytułu wszystkich uprawnień nie może przekroczyć 50% stawki podstawowej.


Zwyżki i zniżki składki mające zastosowanie do ubezpieczeń OC Zarządcy Nieruchomości zgodne z taryfą zatwierdzoną Uchwałą Zarządu UNIQA TU SA nr 15/2007 z dnia 26.01.2007r.:
** kurs EURO mający zastosowania do ubezpieczeń obowiązkowych zawieranych w 2009 roku, kurs wg tabeli NBP z dnia 02.01.2008 r.
 

 

Oferta ubezpieczenia OC

Pośrednicy w Obrocie  Nieruchomościami

 

 

OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POŚREDNICY W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMIA ( OFERTA NA 2011 r.)

 

Zakres ubezpieczenia zgodny z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12.10.2010 r.

Obowiązek ubezpieczenia dotyczy obecnie wyłącznie osób fizycznych z licencją.


Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami nie muszą już posiadać ubezpieczenia obowiązkowego, w ich interesie jest jednak zawarcie umowy ubezpieczenia dobrowolnego.

 

SUMA GWARANCYJNA    PZU  
WARTA GENERALI CONCORDIA
25.000€  330,00PLN  
315,00PLN 320,00PLN 310,PLN
50.000€ 490,00PLN 495,00PLN 580,00PLN 490,00PLN
100.000€ 640,00PLN 700,00PLN 720,00PLN 635,00PLN
200.000€ 1100,00PLN 1025,00PLN 820,00PLN 890,00PLN
350.000€ 1600,00PLN 1395,00PLN 1500,00PLN 1440,00PLN
500.000€ 1880,00PLN 1700,00PLN 1750,00PLN 1740,00PLN
600.000€ - - - 2200,PLN
750.000€ 2730,00PLN 2350,00PLN 2400,00PLN 2390,00PLN
1.000.000€ 3640,00PLN  - 3500,00PLN -
1.500.000€ 5330,00PLN  - 4900,00PLN -

 

SYSTEM ZNIŻEK I ZWYŻEK

zniżka za kontynuację u tego samego ubezpieczyciela - 5% (brak tej zniżki w WARCIE)

 


zniżka z tytułu nieprzerwanego bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia liczonego w pełnych
latach (niezależnie od zmiany ubezpieczyciela):
     - CONCORDIA: 10% za co najmniej 2 lata
     - GENERALI: 10% za 2 lata, maksymalnie 30%
     - PZU: 10% za 3 lata, maksymalnie 30%
     - WARTA: 5% za co najmniej roczny okres bezszkodowy lub 10% za 3 lata     i więcej

 
zwyżka za rozłożenie płatności składki na raty:
     - CONCORDIA: +5% (2 raty), +10% (4 raty, możliwe dla składki minimum 400 PLN)
    - GENERALI: tylko płatność jednorazowa
    - PZU: +5% (2 raty)
    - WARTA: bez zwyżki


zwyżka za odszkodowanie/odszkodowania wypłacone w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed zawarciem umowy ubezpieczenia (niezależnie od zmiany ubezpieczyciela):
+30% (1 wypłata), +60% (2 i więcej wypłat) – u wszystkich ubezpieczycieli

 

 


UBEZPIECZENIE DOBROWOLNE

POŚREDNICY W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
 

 

 katalog ryzyk dodatkowych OC:
- czynności pośrednictwa kredytowego w związku z realizacją czynności zmierzających do zawarcia umów określonych w art. 180 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomościami z późniejszymi zmianami,

- czynności zmierzające do zawarcia umów określonych w art. 180 ust. 1 i 1a Ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami z późniejszymi zmianami, za pomocą innych osób,nie działających pod nadzorem Ubezpieczonego, w tym zwłaszcza innych przedsiębiorców
lub pośredników w obrocie nieruchomościami,

- OC za szkody wyrządzone w związku z posiadaniem, najmem bądź użytkowaniem pomieszczeń biurowych wykorzystywanych w związku z wykonywaniem czynności pośrednictwa
przez Ubezpieczonego.
 

 

SUMA GWARANCYJNA
PZU
WARTA
GENERALI CONCORDIA
50.000PLN 55,00PLN 58,00PLN 50,00PLN 55,00PLN
100.000PLN 95,00PLN 95,00PLN 90,00PLN 85,00PLN
200.000PLN 145,00PLN 145,00PLN 120,00PLN 150,00PLN
500.000PLN 220,PLN 235,00 200,00PLN 270,00PLN
750.000PLN 305,00PLN - - 350,00PLN
w Concordii: franszyza integralna 200,00 zł, czyste straty finansowe – limit 10.000 PLN
 
Uwaga: w tym ubezpieczeniu nie mają zastosowania systemy zniżek/zwyżek, a składka doliczana jest w całości do pierwszej raty składki za ubezpieczenie obowiązkowe
 
 
 

 

Jeśli są Państwo zainteresowani naszą ofertą prosimy o wypełnienie poniższego formularza.
 
 
 

Imię i nazwisko:
Adres e-mail: 
Treść: