O stowarzyszeniu SPWN

Statut SPWN

Statut jest najważniejszym aktem wewnętrznym regulującym działalność Stowarzyszenia.

Treść statutu decyduje o charakterze organizacji, o jego celach, zakresie działania i zasadach funkcjonowania. Stanowi on swego rodzaju "konstytucję" organizacji i wraz z Ustawą o stowarzyszeniach reguluje jej dalszą działalność.

W celu zapoznania się z treścią Statutu Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach dla każdego zainteresowanego poniżej umieszczamy możliwy do ściągnięcia plik.

Ponadto dla zainteresowanych zamieszczamy treść deklaracji członkowskiej SPWN umożliwiającej wstąpienie w szeregi naszej organizacji. Deklaracja staje się ważna z chwilą złożenia podpisu osoby przystępującej wraz ze złożonym podpisem osoby reprezentującej zarząd SPWN w siedzibie organizacji.

Statut SPWN

Deklaracja Członkowska

Deklaracja Członka Wspierającego