O stowarzyszeniu SPWN

Z życia SPWN

 

 Informacje o ważnych wydarzeniach SPWN 

 

V-lecie SPWN
Uroczystość z okazji 5-lecia działalności SPWN. Wydarzenie miało miejsce w dniu 7 października 2011 roku w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. zapraszamy do zapoznania sie ze stroną: www.kongres.spwn.pl

ZAPRASZAMY!!!

 


 

 

Nowe dotacje, nowe wspólnoty w spółdzielniach mieszkaniowych


Stowarzyszenie Przedsiębiorczości w Nieruchomościach ma przyjemność poinformować o objęciu patronatem  miesięcznika Administrator dla zarządców nieruchomości „Nowe dotacje, nowe wspólnoty w spółdzielniach mieszkaniowych - finanse i prawo w praktyce”.

W programie m.in. zarządzanie finansami (nowe źródła finansowania inwestycji - dotacje NFOŚiGW, premie kompensacyjne, rewitalizacja), aspekty prawne (powstanie wspólnoty w spółdzielni mieszkaniowej, skutki wyodrębnienia nieruchomości z majątku spółdzielni mieszkaniowej dla wspólnoty i spółdzielni) oraz panel dyskusyjny.


_________________________________________________________________________

 Nowy Patron Karty Sympatyka SPWN


Stowarzyszenie Przedsiębiorczości w Nieruchomościach ma przyjemność poinformować, że do grona Patronów programu lojalnościowego dla Sympatyków SPWN dołączyła firma Perseus Sp. z o.o. Firma ta dostarcza usługi informatyczne oraz oprogramowanie dla firm o różnym profilu działalności:

PerseusFK - oprogramowanie dla biur rachunkowych i firm produkcyjnych, usługowych, handlowych, budżetowych i innych do wspomagania bieżącej pracy działu księgowości;

PerseusOM - oprogramowanie magazynowe – obsługuje obroty materiałowe, zamówienia, przychody i rozchody oraz inwentaryzację. Umożliwia sprawny zapis ewidencji towarów, dostęp do informacji oraz właściwe rozliczenie ilościowo-wartościowe. Ewidencja ofert, zamówień, faktur proforma oraz faktur zaliczkowych i faktur VAT, całkowicie obsługuje sprzedaż zarówno towarów jak i usług;

PerseusWM - oprogramowanie dla firm zarządzających nieruchomościami i wspólnot mieszkaniowych. Program zapewnia kompleksową obsługę księgowo-rozliczeniową: naliczenie opłat, księgowanie opłat z pełnym udziałem rozliczeniowym (upomnienia, odsetki) oraz automatyczne dzielenie kosztów na wspólnoty, budynek lub lokal. Powyższe dane umożliwiają pełną analizę płatności, analizę kosztów oraz wyliczenie podatków.

Każdy, kto posiada Kartę Sympatyka może skorzystać z oferty zniżkowej na następujące programy i usługi Patrona:
1. Program finansowo-księgowy PerseusFK.
2. Program do obsługi zasobów mieszkaniowych PerseusWM.
3. Instalacja, parametryzacja i wdrożenie programów.
4. Serwis powdrożeniowy programów.

Więcej informacji i kontakt: http://www.perseus.com.pl.

 

____________________________________________________________________________

 Studia podyplomowe w porozumieniu z SPWN


Stowarzyszenie Przedsiębiorczości w Nieruchomościach ma przyjemność poinformować, że na stronie www.spwn.pl została uruchomiona nowa zakładka Studia Podyplomowe. Ponieważ celem SPWN jest kreowanie oraz rozwój rynku nieruchomości, na mocy podpisanych porozumień Stowarzyszenie będzie mogło aktywnie kształtować ofertę dydaktyczną z zakresu zarządzania nieruchomościami, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz wyceny nieruchomości.

Zapraszamy do współpracy uczelnie z różnych miejsc Polski, które prowadzą studia magisterskie lub podyplomowe z ww. zakresów. Kontakt: biuro@spwn.pl.

 

Lista uczelni partnerskich >>>

 

 _____________________________________________________________________________

Nowa sonda SPWN


Stowarzyszenie Przedsiębiorczości w Nieruchomościach serdecznie zaprasza do głosowania w sondzie opublikowanej na stronach internetowych SPWN (www.spwn.pl). Tym razem badamy, w jakich miesiącach najczęściej odbywają Państwo szkolenia dotyczące różnych aspektów związanych z nieruchomościami (czy jest to okres styczeń-luty, marzec-kwiecień, maj-czerwiec, lipiec-sierpień, wrzesień-październik, czy też listopad-grudzień).

Każda odpowiedź jest dla nas bardzo cenna! Udział w ankiecie pozwoli na adaptację oferty szkoleniowej SPWN do Państwa potrzeb.

Nie zwlekaj! Zagłosuj już teraz >>>

 

_______________________________________________________________________

Partnerstwo na Mazowszu


Stowarzyszenie Przedsiębiorczości w Nieruchomościach ma przyjemność poinformować, że SPWN dołączyło do projektu Polskiej Izby Firm Szkoleniowych „Partnerstwo na rzecz adaptacyjności w regionie mazowieckim”. Umowę w imieniu SPWN podpisała Prezes SPWN, Marta Milewska. Projekt jest odpowiedzią na rosnącą potrzebę wsparcia przedsiębiorstw.

Celami szczegółowymi projektu są rozpoznanie i identyfikacja barier dotyczących zarządzania zmianą gospodarczą; rozpoznanie i identyfikacja szans i barier tworzenia strategii inwestowania w kapitał ludzki w kontekście zarządzania zmianą; podniesienie świadomości na temat standardów procesu szkoleniowego w kontekście zarządzania zmianą; upowszechnianie dobrych praktyk projektów wspierających procesy zmian poprzez szkolenia i doradztwo.

Projekt ma charakter badawczo-analityczny. Z rezultatów projektu skorzystają m.in. przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pracodawców, samorządów zawodowych i gospodarczych, instytucji otoczenia biznesu, pracownicy jednostek samorządu terytorialnego oraz pracownicy publicznych służb zatrudnienia. W ramach projektu przewidziano zorganizowanie konferencji dla administracji i instytucji publicznych, konferencji dla przedsiębiorców i organizacji pracodawców, oraz warsztatów dla przedstawicieli sektorów (organizacje pracodawców, izby gospodarcze, publiczne służby zatrudnienia). Celem tych działań będzie popularyzacja wyników badań, popularyzacja dobrych praktyk związanych z zarządzaniem zmianą gospodarczą w kontekście strategii kapitału ludzkiego oraz popularyzowanie standardów usług szkoleniowych.

Projekt zmierza do zawiązania współpracy między sektorem przedsiębiorstw, organizacji pracodawców, instytucji otoczenia biznesu, publicznych służb zatrudnienia, jednostek samorządu terytorialnego z terenu woj. mazowieckiego, pogłębienia wiedzy na temat zasad zarządzania i przewidywania zmianą gospodarczą oraz roli strategii szkoleń w tym zakresie, poznania najlepszych rozwiązań występujących na rynku (dobre praktyki), zwiększenia świadomości przedsiębiorców, urzędników na temat inwestowania w kapitał ludzki oraz standardów zarządzania szkoleniami.

Więcej informacji o projekcie >>>

_______________________________________________________________________

Sodexo Partnerem strategicznym SPWN


Stowarzyszenie Przedsiębiorczości w Nieruchomościach ma przyjemność poinformować, że firma Sodexo została Partnerem strategicznym SPWN. Sodexo jest ekspertem w zakresie outsourcingu usług podnoszących jakość życia. W Polsce jest reprezentowane przez dwie spółki: Sodexo Polska, oferującą kompleksową obsługę nieruchomości Facilities Management i usługi żywieniowe oraz Sodexo Pass Polska, świadczącą usługi doradcze przy budowie i zarządzaniu systemami motywacyjnymi dla pracowników oraz partnerów biznesowych i kontrahentów, przy wykorzystaniu Kuponów i Kart Usługowych.

Sodexo jest jednym z liderów w zakresie kompleksowej obsługi nieruchomości na polskim rynku. W Polsce obsługuje ponad 100 nieruchomości i 600 mniejszych obiektów o łącznej powierzchni ponad 2 500 000 mkw. Firma posiada szerokie doświadczenie i umiejętności z zakresu usług Soft i Hard Facilities Management.

 

_____________________________________________________________________________

 

       Niepotrzebna Ci licencja? Zapisz się na kurs!


Stowarzyszenie Przedsiębiorczości w Nieruchomościach serdecznie zaprasza na kurs administratora nieruchomości przeznaczony dla osób, którym zostało powierzone zadanie administrowania nieruchomością (jak też dla wszystkich, którzy szukają pracy w charakterze administratora bez względu na rodzaj nieruchomości). Kurs składa się z 5 paneli:
- panelu praktycznego (zawiera m.in. takie zagadnienia, jak: istota i cele zarządzania i administrowania nieruchomościami; rola administratora w zarządzaniu nieruchomościami; najem lokali mieszkalnych i użytkowych; dodatki mieszkaniowe; wspólnoty mieszkaniowe; rozliczanie mediów).
- panelu ogólnego (zawiera m.in. takie zagadnienia, jak: zasady zarządzania nieruchomościami; gospodarka ekonomiczno-finansowa nieruchomości).
- panelu prawnego (zawierający najważniejsze regulacje rynku nieruchomości i zawodu administratora nieruchomości, elementy prawa budowlanego oraz uregulowania dotyczące ochrony danych osobowych).
- panelu miękkiego – predyspozycyjnego (obejmującego m.in. komunikację interpersonalną; organizację biura/firmy; przygotowanie oferty handlowej; sztuka promocji firmy).
- panelu dyskusyjnego - indywidualnego.

Dobry administrator powinien znać również podstawowe elementy rynku nieruchomości, dlatego też w zakresie programowym kurs dla administratorów nieruchomości przewiduje podstawowe informacje o wycenie nieruchomości i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. Łącznie program zawiera 100 godzin edukacyjnych.

Termin rozpoczęcia: 28 maja 2010 roku
Miejsce: Warszawa, ul. Towarowa 22
Kontakt z organizatorem : Agnieszka Zyśk: azysk@spwn.pl; tel. (022) 890 00 20 wew. 4.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy >>>

                                               

                                                 ZAPRASZAMY!

_____________________________________________________________________________

                                                     Wyniki ankiety SPWN


Stowarzyszenie Przedsiębiorczości w Nieruchomościach zajmuje się prowadzeniem szkoleń, seminariów, kursów w nieruchomościach oraz przyjmuje zgłoszenia na praktyki zawodowe. Stowarzyszenie to zrzesza trzy grupy zawodowe: zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomości oraz rzeczoznawców majątkowych.
W ciągu ostatnich trzech miesięcy na stronie internetowej SPWN www.spwn.pl można było wziąć udział w ankiecie badającej spełnianie przez licencjonowanych zarządców i pośredników obowiązku doskonalenia zawodowego w wymiarze 24h. Próba badawcza wynosiła 76 osób (60 badanych osób posiadało licencję, a 16 osób jej nie posiadało).

Badanie wykazało, że 57,9% z 76 badanych osób w pełni spełniło obowiązek doskonalenia zawodowego w wymiarze 24h. Potwierdza to, że więcej niż połowa dba o swoje kwalifikacja zawodowe.

Grupę specjalistów, która rozpoczęła szkolenia, jednak nie ukończyła ich w pełnym wymiarze 24h stanowi 9,2% badanych osób. Tej grupie osób możemy zaproponować szkolenia jeszcze w maju – zobacz więcej >>>

Grupa badanych nie pracujących w zawodzie i którzy nie spełnili obowiązku doskonalenia zawodowego wynosi 11,8%. Należy jednak pamiętać, że mimo nie wykonywania zawodu obowiązek doskonalenia ciąży na każdej osobie wpisanej do rejestrów MI. Oznacza to, że część z licencjonowanych zarządców i pośredników nie zdaje sobie z tego sprawy.

Grupa nieposiadająca licencji to 21,1%. W obecnych warunkach panujących na rynku nieruchomości ta grupa powinna zdecydować się na zdobycie licencji. Jest to uzasadnione możliwościami, które oferuje SPWN - możliwości te zaczynają się uzyskania praktyki w zawodzie (jeżeli ma się ukończone studia magisterskie lub podyplomowe z dziedziny gospodarowania nieruchomościami).

Zapraszamy do brania udziału w nowych ankietach SPWN! Wynikami badań podzielimy się z Państwem.

 

 ________________________________________________________________________________

 

                                Poleć znajomemu newsletter SPWN!


Newslettery Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach są przygotowywane dla Państwa w każdy poniedziałek. Zawierają ważne informacje o SPWN - o jego nowych inicjatywach i propozycjach. Dodatkowo publikujemy dla Państwa informacje z szeroko rozumianego rynku nieruchomości: raporty i analizy, najnowsze transakcje, zmiany osobowe w firmach działających na rynku nieruchomości, zmiany w przepisach prawnych.

Uprzejmie prosimy o polecanie Newslettera SPWN znajomym zainteresowanym rynkiem nieruchomości - rejestracja do newslettera trwa zaledwie kilka sekund! Sprawdź: www.spwn.pl

____________________________________________________________________________________

 

                  Zaproszenie na Praktyki Zawodowe

Stowarzyszenie Przedsiębiorczości w Nieruchomościach zaprasza wszystkich absolwentów kierunkowych studiów podyplomowych lub studiów wyższych (specjalizacja - gospodarka nieruchomościami) na nową edycję praktyk zawodowych na licencje zarządcy nieruchomości i pośrednika w obrocie nieruchomościami, która rozpoczyna się już 28 maja br.

Praktyki organizowane przez SPWN spełniają wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2008 r. i dają szansę na uzyskanie państwowych licencji zawodowych w zakresie Zarządzania Nieruchomościami i Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami. Przewidywany termin rozpoczęcia praktyk: 28 maja 2010, natomiast przewidywany termin uzyskania licencji państwowej: grudzień 2010/styczeń 2011. Zajęcia prowadzone są w trybie weekendowym, średnio co dwa tygodnie uwzględniając przerwę wakacyjną lipiec – sierpień. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę praktyków warszawskiego rynku nieruchomości oraz członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej w Ministerstwie Infrastruktury.

Praktyka trwa 6 miesięcy i obejmuje ponad 200 godzin warsztatowych. Zajęcia odbywać się będą w centrum Warszawy, przy ul. Towarowej 22. Zapewniamy Państwu atrakcyjne ceny: koszt praktyki wynosi 2 500 zł (przy założeniu, że grupa jest powyżej 30 osób, istnieje możliwość negocjacji ceny). Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty. UWAGA: Organizator obejmuje opieką merytoryczną podczas wpisów w Dziennikach Praktyk oraz przy skompletowaniu dokumentów po zakończeniu praktyki i złożeniu do Ministerstwa Infrastruktury!

Więcej informacji uzyskają Państwo na stronie:

http://www.spwn.pl/news/zapraszamy_na_praktyki_zawodowe,199.html

lub u p. Edyty Sokulskiej, tel. (022) 890-00-20 w. 1, tel. kom. 519-147-277, e-mail: ezwierzchowska@spwn.pl.

Specjalnie dla Państwa zorganizowaliśmy spotkanie informacyjne dotyczące praktyk zawodowych dla zarządców nieruchomości i pośredników w obrocie nieruchomościami, które odbędzie się w dniu 13 maja br. o godz. 18.00, przy ul. Towarowej 22 w Warszawie. ZAPRASZAMY!

 

   _____________________________________________________________________________

 

Powierzchnia reklamowa do wynajęcia

Stowarzyszenie Przedsiębiorczości w Nieruchomościach informuje, że dysponuje wolną powierzchnią reklamową na stronie internetowej www.spwn.pl (strona główna oraz wszystkie podstrony). Rozmiar baneru reklamowego wynosi 273 x 84 pikseli. Aby uzyskać więcej informacji na temat cennika i warunków wystawiania banera reklamowego, prosimy o kontakt z Prezes SPWN, Martą Milewską: mmilewska@spwn.pl lub telefonicznie pod nr: +48 22 890 00 20.

                                    Zapraszamy do współpracy!

 

_______________________________________________________________________

 

Zgłoś zapotrzebowanie szkoleniowe
Stowarzyszenie Przedsiębiorczości w Nieruchomościach zaprasza wszystkich zainteresowanych aktualnymi tematami z rynku nieruchomości do zgłaszania zapotrzebowania na szkolenie. Już od kilku lat organizujemy szkolenia dla zarządców, pośredników i rzeczoznawców. Zawsze starannie dobieramy kadrę, a dzięki ankietom przeprowadzanym po każdym szkoleniu na bieżąco zapewniamy wysoką jakość w zamian za przystępną, konkurencyjną cenę.

Możemy zorganizować dla Państwa szkolenia zamknięte z każdego zakresu poprzez aspekty techniczne, aspekty prawne, aspekty księgowe, aspekty podatkowe, aspekty organizacyjne, aż do szkoleń z kompetencji "miękkich" i innych związanych z zarządzaniem, pośrednictwem oraz wyceną nieruchomości.

Jeśli jesteś przedstawicielem firmy związanej z rynkiem nieruchomości i szukasz szkoleń dla siebie i swoich pracowników – napisz zapytanie na adres: azysk@spwn.pl lub zadzwoń: (022) 890 00 20 wew. 4.

 w. 1 lub drogą elektroniczną na adres esokulska@spwn.pl, kom 519-147-277. Formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie:

                                              Praktyki zawodowe

_____________________________________________________________________

Zostań Sympatykiem SPWN!
Stowarzyszenie Przedsiębiorczości w Nieruchomościach serdecznie zaprasza wszystkie osoby zajmujące się zawodowo rynkiem nieruchomości do dołączenia do grona Sympatyków SPWN. Każdy Sympatyk ma możliwość skorzystania ze zniżek u Partnerów SPWN, w tym:
ISA Sp. z o.o. - Oprogramowanie TOP FLOOR -10%
Uniqa TU S.A. - Specjalna oferta dla Sympatyków SPWN (szczegóły tutaj)
Propel System Sp. z o.o. - Utrzymanie czystości obiektów i terenów oraz ochrona osób i mienia -5%
Clean-Express PC - Oprogramowanie do wsparcia obsługi sprzątania w obiektach -10%
ECO-FM Sp. z o.o. - Kształtowanie wizerunku (PR) firm i nieruchomości -10%
Dodatkowo na ofertę szkoleniową zamieszczoną na stronie SPWN każdemu Sympatykowi będzie przysługiwała zniżka w wysokości 8%.

Już teraz zostań Sympatykiem SPWN – wypełnij deklarację członkowską (do pobrania w siedzibie SPWN przy ul. Towarowej) i odbierz kartę uprawniającą do zniżki!

 


 

Sodexo członkiem wspierającym SPWN
Stowarzyszenie Przedsiębiorczości w Nieruchomościach ma przyjemność poinformować, że do grona członków wspierających SPWN dołączyła firma Sodexo. Celem współpracy jest wzajemna pomoc w przygotowaniu i realizacji szkoleń związanych tematycznie z rynkiem nieruchomości. Wsparcie SPWN przez firmę Sodexo widoczne będzie głównie w obszarze merytorycznym szkoleń i konferencji.

Zapraszamy również inne firmy do współpracy. Przypominamy, że zgodnie ze Statutem SPWN członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną.

 


 

Nie zwlekaj! Rozpocznij praktykę w SPWN!
Stowarzyszenie Przedsiębiorczości w Nieruchomościach serdecznie zaprasza na nową edycję praktyk zawodowych na licencję zarządcy nieruchomości i pośrednika w obrocie nieruchomościami, która rozpocznie się w dniu 12 marca 2010 roku.

Stowarzyszenie Przedsiębiorczości w Nieruchomościach istnieje od 2006 roku. Głównym obszarem działalności Stowarzyszenia jest m.st. Warszawa, niemniej jednak prowadzimy również działalność dydaktyczną na terenie Płocka, Kielc, Poznania, Katowic i Wrocławia. Działalność dydaktyczna Stowarzyszenia polega na organizacji praktyk zawodowych w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz zarządzania nieruchomościami. Oferta jest stale uzupełniana o szereg licznych szkoleń związanych z rynkiem nieruchomości w ramach doskonalenia zawodowego w zakresie prawa, administracji, procesu inwestycyjnego, marketingu, oraz aspektów socjo – psychologicznych jak i wielu innych. Stowarzyszenie wpisane jest jako prowadzący praktyki zawodowe w Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości oraz Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych.

Praktyki organizowane przez Stowarzyszenie Przedsiębiorczości w Nieruchomościach spełniają wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2008 r. i dają szansę kandydatom, po kierunkowych studiach podyplomowych lub studiach wyższych (specjalizacja - gospodarka nieruchomościami) na uzyskanie państwowych licencji zawodowych w zakresie Zarządzania Nieruchomościami i Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami.

Przewidywany termin uzyskanie licencji państwowej: październik / listopad 2010. Zajęcia realizowane są w dwóch częściach: część teoretyczna (sobota, niedziela), część praktyczna (piątek), w trybie weekendowym, średnio co dwa tygodnie uwzględniając przerwę wakacyjną lipiec – sierpień.

Uwaga: Organizator obejmuje opieką merytoryczną podczas wpisów w Dziennikach Praktyk oraz przy skompletowaniu dokumentów po zakończeniu praktyki i złożeniu do Ministerstwa Infrastruktury!
 

Szczegóły dotyczące praktyk - zarządzanie nieruchomościami: więcej>>>
Szczegóły dotyczace praktyk - pośrednictwo w obrocie nieruchomościami: wiecej>>>

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE PRAKTYK SPWN ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 11 MARCA 2010 O GODZ 18.00 W SIEDZIBIE SPWN PRZY UL. TOWAROWEJ 22.

 


 

Atrakcyjne warunki ubezpieczeń dla Sympatyków SPWN
Stowarzyszenie Przedsiębiorczości w Nieruchomościach serdecznie zaprasza do zapoznania się z ofertą ubezpieczeń przygotowaną specjalnie dla Sympatyków SPWN (w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy SPWN a UNIQA TU SA.). Oferta obejmuje:
- obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Zarządców Nieruchomości,
- obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Pośredników w Obrocie Nieruchomościami,
- pakiet ubezpieczeń dla wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez Członków SPWN,
- ubezpieczenie kompleksowe mienia Firm Zarządzających Nieruchomościami, Członków SPWN,
- ubezpieczenie mieszkań i domów stanowiących własność Członków SPWN (majątek prywatny).
Aby przejrzeć ofertę ubezpieczeń skierowaną dla członków Klubu Sympatyka SPWN, zachęcamy do zapoznania się z informacjami na stronie:
http://www.spwn.pl/o_stowarzyszeniu/Dla_Czlonkow/Ubezpieczenia
 
Jeżeli są Państwo zainteresowani skorzystaniem z oferty, prosimy o kontakt: biuro@spwn.pl. Polisę podpisujemy w sposób dogodny dla Państwa – w siedzibie SPWN lub podczas spotkania w Państwa lokalizacji. Negocjacje kolejnych produktów ubezpieczeniowych w trakcie.

Dla członków Klubu Sympatyka SPWN bardzo atrakcyjne ceny!
Przykładowe ubezpieczenie OC zarządcy, który zarządza 101-500 lokalami, kontynuuje współpracę z firmą UNIQA i wykazuje 2-letni okres bezszkodowy, jesteśmy w stanie zaoferować za ok. 700 zł!

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z OFERTY!!!

 


 

 

Pożegnanie prof. Szachułowicza
Z wielkim żalem Stowarzyszenie Przedsiębiorczości w Nieruchomościach przyjęło wiadomość o śmierci prof. zw. dr hab. Jana Szachułowicza. Profesor był twórcą i Kierownikiem Podyplomowego Studium Rzeczoznawstwa Majątkowego, Pośrednictwa Obrotu Nieruchomościami i Zarządzania Nieruchomościami na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadził również niezapomniane wykłady na Wydziale Zarządzania UW. Był Mentorem członków założycieli SPWN.

Dziękujemy Profesorze!

 


 


 

Sonda SPWN – weź udział!
Stowarzyszenie Przedsiębiorczości w Nieruchomościach zaprasza ponownie do wzięcia udziału w sondzie zamieszczonej na stronie www.spwn.pl. W badaniu zadajemy pytanie: Czy w 2009 roku spełniłaś/-eś obowiązek doskonalenia zawodowego w wymiarze 24 godzin? Każda Państwa odpowiedź będzie dla nas cennym źródłem informacji na temat ustawicznego kształcenia licencjonowanych zarządców nieruchomości i pośredników w obrocie nieruchomościami, a także innych osób działających zawodowo na rynku nieruchomości.

Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu!

 


 Jak chronić dane osobowe?
Stowarzyszenie Przedsiębiorczości w Nieruchomościach ma przyjemność zaprosić na szkolenie pt. Ochrona Danych Osobowych w gospodarce nieruchomościami, które odbędzie się 18 lutego br. w godz. 10:00 – 16:00 (osiem godzin w ramach doskonalenia zawodowego).

Szkolenie pomoże rozwiązać szereg wątpliwości związanych z przetwarzaniem, administrowaniem i ochroną danych osobowych w codziennej pracy firm zajmujących się pośrednictwem w handlu nieruchomościami oraz zarządzaniem nieruchomościami. Prowadzący szkolenie - prawnik i praktyk w zakresie ochrony danych osobowych pokaże jak prawidłowo przygotować i zgłosić zbiór danych do GIODO. Omówi także kontrole GIODO.

Po ukończeniu szkolenia jego uczestnicy będą potrafili:
• stworzyć i dbać o aktualność dokumentacji wymaganej przez ustawę o ochronie danych osobowych;
• rejestrować i aktualizować w GIODO zbiory danych osobowych;
• reagować na sytuacje zagrożenia bezpieczeństwa ochrony danych osobowych;
• wypełniać inne zadania i obowiązki Administratora Danych.

Ramowy program szkolenia oraz szczegółowe informacje:
Ochrona Danych Osobowych w gospodarce nieruchomościami

ZAPRASZAMY!!!

 Program Benefit – badanie zapotrzebowania!
Stowarzyszenie Przedsiębiorczości w Nieruchomościach serdecznie zaprasza wszystkich Sympatyków SPWN do zgłoszenia zainteresowania programem MultiSport. Zalety programu to:
• 1826 obiektów z nielimitowanym dostępem;
• 319 miast, w których można skorzystać z oferty;
• 25 usług z zakresu sportu i rekreacji.
Każdy posiadacz karty MultiSport może korzystać w sposób nieograniczony z basenów, boksu, cardio, fitnessu, grot solnych, jogi, „klubu aktywnej mamy”, nauki tańca, nordic-walking, pilates, tai-chi, siłowni, squasha, sauny, ścianki wspinaczkowej, samoobrony dla kobiet.
Aktualna lista Partnerów programu znajduje się na stronie: www.benefitsystems.pl.

Jeżeli są Państwo zainteresowani kartą MultiSport, prosimy o zgłoszenie na adres mailowy: biuro@spwn.pl. Zgłoszenie jest dobrowolne, ma przybliżyć SPWN liczbę zainteresowanych osób i nie zobowiązuje do wykupienia karty. Koszty karty MultiSport dla Sympatyków SPWN (obecnie w trakcie negocjacji) zależy od wstępnego zainteresowania Sympatyków! Zapraszamy!!!

Dodatkowo, do każdej karty MultiSport będzie bezpłatnie dołączona karta Benefit, która gwarantuje rabaty w 1080 obiektach świadczących usługi z zakresu Sportu i Rekreacji, Zdrowia (m.in. obiekty SPA), Urody i Rozrywki (m.in. kręgle).

 


  

Zostań Sympatykiem SPWN!
Stowarzyszenie Przedsiębiorczości w Nieruchomościach serdecznie zaprasza wszystkich absolwentów praktyk, szkoleń i inne osoby współpracujące z SPWN do dołączenia do grona Sympatyków SPWN. Każdy Sympatyk otrzymuje imienną Kartę, która uprawnia do otrzymania zniżek u wybranych firm, działających na rynku nieruchomości (ale nie tylko!). Portfel produktów i usług, z których może skorzystać Sympatyk SPWN jest wciąż poszerzany, dlatego zapraszamy do wzięcia udziału w naszym programie już teraz!

Nie zwlekaj! Zamów Kartę Sympatyka SPWN już teraz!
Zgłoszenia: biuro@spwn.pl.

 


 

 


Karta Sympatyka SPWN
Stowarzyszenie Przedsiębiorczości w Nieruchomościach ma przyjemność poinformować, że w związku z prowadzonym obecnie projektem Karty Sympatyka SPWN każdy Sympatyk okazujący swoją Kartę otrzyma zniżki u następujących Partnerów:
ISA Sp. z o.o. - Oprogramowanie TOP FLOOR -10%
Uniqa TU S.A. - Specjalna oferta dla Sympatyków SPWN (szczegóły tutaj)
Propel System Sp. z o.o. - Utrzymanie czystości obiektów i terenów oraz ochrona osób i mienia -5%
Clean-Express PC - Oprogramowanie do wsparcia obsługi sprzątania w obiektach -10%
ECO-FM Sp. z o.o. - Kształtowanie wizerunku (PR) firm i nieruchomości -10%

Dodatkowo na ofertę szkoleniową zamieszczoną na stronie SPWN każdemu Sympatykowi będzie przysługiwała zniżka w wysokości 8%.

Zapraszamy do korzystania z usług Partnerów Karty Sympatyka SPWN. Już wkrótce oferta zniżkowa powiększy się o kolejne propozycje. Jeśli nie masz jeszcze Karty - nie zwlekaj! Skontaktuj się z SPWN: biuro@spwn.pl.

 


 

Integracja Mikołajkowa Sympatyków SPWN – podziękowania
Stowarzyszenie Przedsiębiorczości w Nieruchomościach serdecznie dziękuje za obecność wszystkim, którzy wzięli udział w spotkaniu mikołajkowym w dniu 03 grudnia br. Wydarzenie odbywało się w bardzo przyjaznej, koleżeńskiej atmosferze. Był to również doskonały moment, aby w niezobowiązującej aurze nawiązać nowe kontakty branżowe. Również inauguracja Karty Sympatyka SPWN okazała się sukcesem, dlatego bardzo dziękujemy za ciepłe przyjęcie naszego projektu.
Wkrótce ruszy strona internetowa, na której będą Państwo mogli na bieżąco pozyskać informacje o zniżkach w ramach Karty Sympatyka SPWN. Również w naszych newsletterach będziemy informować o kolejnych Patronach, którzy podjęli współpracę w ramach Karty.

Zdjęcia z Integracji Mikołajkowej Sympatyków SPWN już w następnym tygodniu w zakładce: www.spwn.pl -> Galeria

 


 

Integracja – tylko z SPWN!
Stowarzyszenie Przedsiębiorczości w Nieruchomościach informuje, że zapisy na Integrację Mikołajkową Sympatyków SPWN z powodu braku wolnych miejsc zostały zamknięte. Osoby, które są zainteresowane wzięciem udziału w wydarzeniach organizowanych przez SPWN, zapraszamy do stałego odwiedzania zakładki: http://www.spwn.pl/integracja, gdzie na bieżąco będziemy umieszczali informacje o nowych inicjatywach integrujących osoby działające zawodowo na rynku nieruchomości.

Wszystkich Sympatyków SPWN, którzy zapisali się na Integrację Mikołajkową, serdecznie zapraszamy 3 grudnia o godz. 20.00 do Hotelu Łazienkowskiego, ul. 29 Listopada 3b w Warszawie. UWAGA: odwołanie uczestnictwa jest możliwe tylko do 1 grudnia, do godz. 15.00. Program oraz kontakt na stronie: http://www.spwn.pl/integracja/spotkania_integracyjne.

Do zobaczenia!!!

 


 

Integracja Mikołajkowa – już wkrótce!
Stowarzyszenie Przedsiębiorczości w Nieruchomościach z ogromną przyjemnością zaprasza na Spotkanie Mikołajkowe w gronie obecnych praktykantów, absolwentów oraz wszystkich Sympatyków SPWN. Będzie to świetna okazja do nawiązania cennych kontaktów branżowych, rozmów w nieformalnej atmosferze oraz do zabawy i rozrywki w miłym gronie. W programie m.in.: uroczyste wręczenie dyplomów; uroczyste wręczenie wyróżnień; inauguracja nowego projektu SPWN dotyczącego wszystkich Sympatyków SPWN (absolwentów, praktykantów, itp.); przyjęcie nowych osób w poczet członków; tańce, poczęstunek oraz wiele innych atrakcji. Na gości czekać będzie miła niespodzianka!

Spotkanie odbędzie się już 3 grudnia w Hotelu Łazienkowskim, ul. 29 Listopada 3b w Warszawie. Uczestnictwo jest bezpłatne. Zostały jeszcze wolne miejsca. UWAGA: decyduje kolejność zgłoszeń!!!

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy:
Spotkanie Mikołajkowe Sympatyków SPWN

 


 

 
Przestrzeń prywatna a przestrzeń publiczna

Stowarzyszenie Przedsiębiorczości w Nieruchomościach ma przyjemność zaprosić Państwa na II. Ogólnopolską Konferencję dla Zarządców i Zarządów Wspólnot Mieszkaniowych pt. „Przestrzeń prywatna a przestrzeń publiczna”. Podczas konferencji zostaną omówione następujące tematy:

 • Regulacje prawne wewnątrz osiedla

 • Drogi wewnętrzne. Jak skutecznie zadbać o ich utrzymanie?

 • Wady ustawy o własności lokali z punktu widzenia bieżącej obsługi nieruchomości

 • Zamieszczanie reklam na budynkach i na terenie wspólnoty

Wydarzenie odbędzie się 20 listopada 2009 roku o godz. 10:00 w Warszawie, w hotelu Gromada przy ul. 17 Stycznia 32. Organizatorem konferencji jest miesięcznik Wspólnota Mieszkaniowa.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy na stronie: http://wm.info.pl/art,konferencje.html

 

 

 


 

Zostań Partnerem SPWN


Stowarzyszenie Przedsiębiorczości w Nieruchomościach serdecznie zaprasza do współpracy firmy świadczące usługi lub oferujące produkty dla grup zawodowych związanych z rynkiem nieruchomości. Jeżeli kierują Państwo swoją ofertę do zarządców nieruchomości lub pośredników w obrocie nieruchomościami oraz są Państwo otwarci na nowe projekty i propozycje, serdecznie zapraszamy do nawiązania kontaktu:
Stowarzyszenie Przedsiębiorczości w Nieruchomościach
tel. 022 890 00 20
biuro@spwn.pl

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!!!

 


 

 

Sztuka podpisywania umów na wyłączność

Stowarzyszenie Przedsiębiorczości w Nieruchomości serdecznie zaprasza na szkolenie z zakresu doskonalenia warsztatu pośrednika w obrocie nieruchomościami. Na warsztatach zostaną przedstawione techniki skutecznej perswazji i komunikacji, w tym m.in.:

 • Przygotowanie psychologiczne do wyzwań sprzedażowych (umowa na wyłączność);
 • Samospełniająca się przepowiednia;
 • Burza mózgów – dyskusja na temat umowy na wyłączność;
 • Typologia Klienta pod kątem zawierania umowy na wyłączność;
 • Potrzeby merytoryczne Klienta;
 • Jak przekonać każdego Klienta do zawierania umowy na wyłączność?
 • Psychologia sprzedaży.

Szkolenie odbędzie się w dniu 6 listopada 2009 roku, od godz. 10:00 do godz. 16:00 (osiem godzin w ramach doskonalenia zawodowego). Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Towarowa 22.
Zobacz
szczegółowy program szkolenia oraz formularz zgłoszeniowy.

 ZAPRASZAMY !!!


 

 

Spotkanie Mikołajkowe dla praktykantów, absolwentów i Sympatyków SPWN


Stowarzyszenie Przedsiębiorczości w Nieruchomościach serdecznie zaprasza obecnych praktykantów, absolwentów praktyk SPWN oraz wszystkich Sympatyków SPWN na Spotkanie Mikołajkowe, które odbędzie się w Hotelu Łazienkowskim w dniu 3 grudnia br. Podczas Spotkania zostaną wręczone wyróżnienia dla absolwentów praktyk oraz przedstawiony zostanie nowy projekt SPWN, który ma dodatkowo zintegrować osoby działające zawodowo na rynku nieruchomości.
Zobacz zdjęcia z poprzedniej imprezy dla praktykantów i absolwentów SPWN:
Galeria Kompania Piwna >>>

Mamy nadzieję, że zaszczycą nas Państwo swoją obecnością w tym wyjątkowym dniu. Więcej informacji wkrótce na stronie internetowej www.spwn.pl oraz w newsletterze.

 Zapraszamy już dziś do zarezerwowania tej daty!

 

 


 

 

Ruszają praktyki dla pośredników


Stowarzyszenie Przedsiębiorczości w Nieruchomościach serdecznie zaprasza na praktyki zawodowe w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Najbliższy termin rozpoczęcia praktyk: 23 października br. Program praktyk zawiera:
1. Zapoznanie z formami organizacyjno-prawnymi, w jakich pośrednik w obrocie nieruchomościami może prowadzić działalność zawodową oraz z organizacją i metodami pracy takich podmiotów.
2. Przygotowanie nieruchomości do prezentacji i dokonanie tej prezentacji przed prowadzącym praktykę zawodową.
3. Wykonanie badania lokalnego rynku nieruchomości z wykorzystaniem dostępnych źródeł informacji o nieruchomościach dla ustalenia poziomu cen i poziomu czynszów dla wybranych trzech grup nieruchomości.
4. Zapoznanie z czynnościami przy realizacji różnych transakcji, z uwzględnieniem kolejności wykonywania poszczególnych czynności oraz zapoznanie z dokumentami niezbędnymi do zawarcia przez zamawiających umów: sprzedaży, najmu, dzierżawy lub zamiany nieruchomości;
5. Dokonanie badania wybranych nieruchomości ze wskazaniem na cechy, które mogą mieć wpływ na cenę zbycia lub poziom czynszu; badanie powinno obejmować przynajmniej nieruchomość lokalową – mieszkalną i użytkową, nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym, nieruchomość gruntową, w tym rolną, obiekt w trakcie budowy oraz ograniczone prawo rzeczowe;
6. Uczestniczenie w pozyskiwaniu niezbędnych informacji o nieruchomościach z ksiąg wieczystych, katastru nieruchomości, oraz ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
7. Uczestniczenie w oględzinach wybranych nieruchomości, sporządzenie opisów tych nieruchomości, dokonanie ich oceny mając na względzie oczekiwania zamawiającego w zakresie ceny lub możliwości uzyskania czynszu;
8. Zapoznanie z praktycznymi aspektami współpracy z instytucjami udzielającymi kredytów, w tym z warunkami transakcji, z uwzględnieniem różnych form rozliczeń i zabezpieczeń płatności w obrocie nieruchomościami, takimi jak czeki, przelewy, weksle, gotówka;
9. Samodzielne sporządzenie szczegółowego opisu transakcji, począwszy od rozmowy z zamawiającymi poprzez sporządzenie umowy pośrednictwa, aż do sfinalizowania transakcji.
10. Przygotowanie projektu umowy pośrednictwa.

Ponadto każdy uczestnik praktyki może uzyskać dodatkowe korzyści, m.in. ostatnie zajęcia w ramach praktyk są zajęciami integracyjnymi i połączonymi z wizytacją biur nieruchomości; indywidualne konsultacje ze sporządzonych opisów transakcji; SPWN obejmuje opiekę merytoryczną podczas wpisów w Dziennikach Praktyk oraz przy skompletowaniu dokumentów po zakończeniu praktyki i złożeniu do Ministerstwa Infrastruktury.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie ankiety, a osoby zdecydowane zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego i przesłanie go mailem na adres apoplonska@spwn.pl, bądź faksem na numer 022 890 00 20 wew. 5.

 


 

 

 

Przydatna funkcjonalność dla praktykantów SPWN

Stowarzyszenie Przedsiębiorczości w Nieruchomościach serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do podjęcia praktyki zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. SPWN już od kilku lat organizuje warsztaty, które mają przybliżyć aspekty praktyczne związane z działalnością w tych zawodach. Zajęcia prowadzą doskonali wykładowcy, mający duże doświadczenie w zakresie prowadzonej przez siebie tematyki.
Dużą korzyścią dla uczestników praktyk zawodowych jest możliwość pobierania materiałów prezentowanych przez wykładowców na zajęciach. Każdy praktykant otrzymuje własny login i hasło, dzięki czemu może szybko otrzymać dostęp do tych informacji.
Więcej informacji oraz terminy rozpoczęcia praktyk zawodowych: www.spwn.pl (zakładka Praktyki zawodowe).

 

 


 

Świadectwa energetyczne – kurs przygotowawczy

 

Stowarzyszenie Przedsiębiorczości w Nieruchomościach ma przyjemność zaprosić na Kurs przygotowawczy do egzaminu państwowego dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych budynków i lokali. Program kursu obejmuje m. in. opracowanie zadań egzaminacyjnych (lokal mieszkalny, budynek mieszkalny), sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku oraz udzielenie porad praktycznych przed egzaminem.
Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które ukończyły kurs zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008 r. i chcą poszerzyć swoją wiedzę przed egzaminem państwowym.

Kurs odbędzie się 15 października br. w godz. 10:00 – 18:00, w Warszawie przy ul. Towarowej 22. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z p. Agnieszką Zyśk: apolak@spwn.pl, tel. (022) 890 00 20 wew. 4.

Szczegółowy program oraz formularz zgłoszeniowy: Kurs przygotowawczy

 

 


 

 

 

Ostatnie wolne miejsca na praktyki dla zarządców!!!


Stowarzyszenie Przedsiębiorczości w Nieruchomościach serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w praktykach zawodowych w zakresie zarządzania nieruchomościami, które spełniają wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2008 roku i dają szansę kandydatom, po kierunkowych studiach podyplomowych, na uzyskanie państwowych licencji zawodowych w zakresie Zarządzania Nieruchomościami.
Przewidywany termin uzyskania licencji państwowej to maj 2010 roku. Praktyka zawodowa trwa 6 miesięcy i obejmuje ponad 200 godzin warsztatowych (zajęcia prowadzone są w trybie weekendowym, co dwa tygodnie).
Ponieważ na najbliższy termin zostały ostatnie wolne miejsca, prosimy chętne osoby o jak najszybsze wypełnienie formularza umieszczonego na stronie:
http://www.spwn.pl/praktyki_zawodowe/zarzadzanie_nieruchomosciami

Zapisując się na praktyki tylko u nas weźmiesz udział w bezpłatnej imprezie integracyjnej,
jaką organizujemy na koniec warsztatów.
ZAPRASZAMY!!! 

 

 

Delikatna sztuka perswazji


Stowarzyszenie Przedsiębiorczości w Nieruchomościach ma przyjemność zaprosić na szkolenie
"Sztuka perswazji czyli komunikacja, która ułatwia podejmowanie decyzji". Szkolenie pomoże Państwu odpowiedzieć na następujące pytania: Jak prezentować ofertę, aby wzbudzić w kliencie motywujące do zakupu emocje? Jak budować wypowiedź, aby zainteresować klienta swoją ofertą? Jak indywidualnie dobierać argumenty do klienta?
W programie m.in.:sztuka nawiązywania kontaktu; świadome używanie schematów językowych umożliwiających osiągnięcie najwyższej skuteczności w procesie komunikacji z klientem; sztuka argumentowania wg zdobytych informacji jako narzędzie perswazji.
Zajęcia poprowadzi Aleksandra Połcik, absolwentka i doktorantka Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Trener w sztuce NLP. Od 5 lat pracuje w segmencie rynku nieruchomości i inwestycji.
Szkolenie odbędzie się już 18 września w godz. 10.00 – 16.00 w siedzibie SPWN przy ul. Towarowej 22 w Warszawie i jest zaliczane w wymiarze 8 godzin w ramach doskonalenia zawodowego.

Kontakt z organizatorem:
Agnieszka Zyśk
tel.: (0-22) 890 00 20 wew. 4

 

 

 

 

 


Informacje z Ministerstwa Infrastruktury

Zapraszamy osoby będące uczestnikami praktyk zawodowych w zakresie zarządzania nieruchomościami i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami do zapoznania się ze stroną Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach, zakładka: Praktyki zawodowe >
Ministerstwo Infrastruktury. W tej zakładce znajdują się informacje, jak przygotować się do złożenia dokumentów w Ministerstwie Infrastruktury, w tym wnioski, formularze, numery kont oraz inne informacje

 


 

 

Newsletter SPWN cennym źródłem informacji

Serdecznie zapraszamy Państwa do informowania znajomych osób o możliwości zapisania się do newslettera SPWN. Newsletter jest źródłem najświeższych informacji z rynku nieruchomości – tutaj dowiecie się Państwo o planowanych inwestycjach, zmianach w strukturze podmiotów działających na tym rynku oraz o wydarzeniach, których osoba związana zawodowo z nieruchomościami nie może przegapić. Dodatkowo, każdy numer zawiera informacje o tym, co dzieje się aktualnie w Stowarzyszeniu Przedsiębiorczości w Nieruchomościach. Tylko poprzez zalogowanie do newslettera można otrzymać dostęp do pełnego materiału informacyjnego – na ogólnodostępnej stronie www.spwn.pl znajdą Państwo jedynie wybrane fragmenty „newsów” z rynku.

Serdecznie zapraszamy do zalogowania wszystkich interesujących się nieruchomościami !!!

 


 

 

Praktyki zawodowe – nowe terminy i lokalizacje


Stowarzyszenie Przedsiębiorczości w Nieruchomościach informuje, że na stronach internetowych SPWN można wypełnić kartę zgłoszenia lub przesłać zapytanie dotyczące praktyk zawodowych dla pośredników, zarządców i rzeczoznawców. Każda osoba zainteresowana praktykami może podać interesujące ją miejsce odbycia praktyki. Obecnie SPWN prowadzi warsztaty dla zarządców i pośredników w 6 lokalizacjach: Warszawie, Białymstoku, Katowicach, Poznaniu, Kielcach i Szczecinie.
Formularz ma zwięzła formę, jego czas wypełnienia to ok. 2 minuty. Dlatego zapraszamy wszystkich zainteresowanych na stronę:
http://www.spwn.pl/praktyki_zawodowe.

 


 

 

 

 

Grafik szkoleń SPWN na wrzesień 2009


Z przyjemnością prezentujemy nowe tematy szkoleń, których realizacja zaplanowana jest na wrzesień br. Pierwsze wrześniowe szkolenie dotyczy umowy o roboty budowlane w budynkach wspólnot mieszkaniowych i innych właścicieli. Poruszane będą takie tematy, jak:
- tryby zlecania robót budowlanych,
- wycena robót budowlanych,
- ważna dokumentacja projektowa – zakres robót (przedmiar robót), technologia robót,
- rodzaje umów i ich charakterystyka (klasyczne umowy o roboty budowlane, umowy o roboty projektowe i roboty budowlane, umowy o roboty budowlane z generalnym wykonawcą), zasada swobody zawierania umów,
- organizacja procesu budowlanego przez inwestora według Prawa budowlanego,
- prawa i obowiązki inwestora (właściciela nieruchomości) oraz wykonawcy z mocy Prawa budowlanego
- jak dochodzi do powstania samowoli budowlanej i czy można ją zalegalizować.
Szkolenie odbędzie się w dniu 8 września br. w godz. 10.00 – 16.00 i będzie honorowane w ramach doskonalenia zawodowego w wymiarze 8 godzin. Poprowadzi je Eugenia Śleszyńska, specjalista do spraw podatkowych wspólnot mieszkaniowych, autorka licznych artykułów dotyczących zobowiązań podatkowych, m.in. w Krajowym Rynku Nieruchomości, Krakowskim Rynku Nieruchomości oraz wielu innych.
Zapraszamy także do wzięcia udziału w pozostałych szkoleniach:
09.09.2009 Wybrane zagadnienia najmu lokali na cele mieszkalne
15.09.2009 Rola zarządcy w procesie inwestycyjnym, czyli budynki przyjazne użytkownikowi
16.09.2009 Legalizacja samowoli budowlanej
17.09.2009 Szkolenie przygotowujące do egzaminu państwowego dla przyszłych certyfikatorów energetycznych
18.09.2009 Sztuka perswazji – czyli komunikacja, która ułatwia porozumiewanie się
21.09.2009 Umowy w obrocie nieruchomościami – konsekwencje prawne i podatkowe
22.09.2009 Kulisy procesu inwestycyjnego
24.09.2009 Źródła finansowania działalności działających i nowo otwieranych firm na rynku nieruchomości
25.09.2009 Techniki komunikacji, asertywności i wywierania wpływu na innych ludzi
28.09.2009 Daj się znaleźć, czyli sztuka promocji w Internecie
29.09.2009 Wybrane problemy zarządzania nieruchomością wspólną

 

 

 


 

 

28.07.2009

 

Dobre przygotowanie gwarancją sukcesu
Stowarzyszenie Przedsiębiorczości w Nieruchomościach ma przyjemność zaprosić na szkolenie przygotowawcze do egzaminu państwowego dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych budynków i lokali. Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które ukończyły kurs zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008 roku i chcą poszerzyć swoją wiedzę przed egzaminem państwowym.

Uczestnicy szkolenia zostaną solidnie przygotowani głównie do trudniejszej części egzaminu, jaką jest część praktyczna. Zajęcia poprowadzi Rafał Kozłowski, który jako jeden z pierwszych zdał ten egzamin i uzyskał uprawnienia. Omówi on kwestie, na które trzeba zwrócić szczególną uwagę oraz zapozna uczestników kursu z treścią zadań, które pojawiły się na obydwu postępowaniach. Zadania zostaną rozwiązane wspólnie podczas zajęć, dzięki czemu rozwiane zostaną wszelkie wątpliwości odnośnie właściwych odpowiedzi. Prowadzący omówi ponadto różnice pomiędzy pytaniami testowymi umieszczonymi na stronie Ministerstwa Infrastruktury, a pytaniami testowymi na części pisemnej egzaminu.

Szkolenie odbędzie się w godz. 10.00 – 18.00 w dniu 20 sierpnia br. w Warszawie, przy ul. Towarowej 22.

Zobacz pełny program szkolenia: Kurs przygotowawczy
Kontakt z organizatorem : p. Agnieszka Zyśk:
apolak@spwn.pl, tel. (022) 890-00-20, wew. 4.

 


 

20.07.2009

 

Przypomnienie dla zarządców, pośredników i rzeczoznawców
Komunikat Ministerstwa Infrastruktury z dnia 15.07.2009 r.:
„Ministerstwo Infrastruktury przypomina rzeczoznawcom majątkowym, pośrednikom w obrocie nieruchomości oraz zarządcom nieruchomości o zbliżającym się terminie wykonania obowiązku wynikającego z art. 175, art. 181 oraz art. 186 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).
Przepisy te nakładają obowiązek stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez odpowiednio, rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomości oraz zarządców nieruchomości. Zgodnie z treścią § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie doskonalenia zawodowego przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości (Dz. U. Nr 80, poz.475 z późn. zm.) spełnieniem obowiązku stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych jest uczestnictwo osoby uprawnionej w okresie od dnia 27 maja 2008 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. w co najmniej 24 godzinach edukacyjnych w dowolnie wybranych formach kształcenia, których programy zostały zgłoszone do Ministra Infrastruktury i spełniają wymogi programowe określone przez tego Ministra.

Jednocześnie Ministerstwo Infrastruktury uprzejmie informuje, że osoby, nie wywiązujące się z ustawowego obowiązku stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych podlegają odpowiedzialności zawodowej, przewidzianej w Dziale V rozdziale 4 ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami. Wobec podmiotów zobligowanych do stałego doskonalenia zawodowego (tj. rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości) mogą zostać orzeczone kary dyscyplinarne, których katalog znajduje się odpowiednio w treści art. 178 ust. 2, art. 183 ust. 2, art. 188 ust. 2 ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami”.
Pełna treść komunikatu: 
http://www.mi.gov.pl/2-482be1a920074-1791413-p_1.htm 

W związku z powyższym komunikatem uprzejmie zapraszamy na szkolenia spełniające wymogi ustawicznego kształcenia organizowane przez Stowarzyszenie Przedsiębiorczości w Nieruchomościach. Na bieżąco aktualizujemy tematy szkoleń zgodnie z wymaganiami rynku. Zawsze dobieramy profesjonalną kadrę.

Już w sierpniu nowa oferta szkoleń na wrzesień 2009!

 


 

13.07.2009

 

Już 6 lokalizacji!
Z przyjemnością informujemy, że praktyki dla zarządców nieruchomości prowadzone przez Stowarzyszenie Przedsiębiorczości w Nieruchomościach organizowane są już w 6 miastach Polski. Oprócz Warszawy (kolejna edycja rozpoczęła się 10 lipca br.) zajęcia odbywają się także w:
- Białymstoku (zajęcia rozpoczęte 3 lipca br.);
- Katowicach (zajęcia rozpoczęte 11 lipca br.);
- Kielcach (zajęcia rozpoczęte 27 czerwca br.);
- Płocku (zajęcia rozpoczęte 20 czerwca br.);
- Wrocławiu (zajęcia rozpoczęte 11 lipca br.).
Istnieje jeszcze możliwość dopisania się do niektórych z ww. grup. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: (022) 890-00-20 w. 1 lub na adres:
awedolowska@spwn.pl.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO ZGŁOSZENIA UDZIAŁU!!!

 


 

6.07.2009

 

Ostatnie wolne miejsca !!!
Stowarzyszenie Przedsiębiorczości w Nieruchomościach serdecznie zaprasza osoby zainteresowane uzyskaniem państwowych licencji zawodowych w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz pośrednictwa w obrocie nieruchomościami do wzięcia udziału w praktykach zawodowych.
Praktyki dla zarządców nieruchomości prowadzone są w trybie weekendowym, średnio co dwa tygodnie. W piątek, w godzinach 17:00 – 20:00, zajęcia praktyczne są realizowane bezpośrednio na obiektach, m.in. w Złotych Tarasach, w Budynku Focus, w CH Arkadia, w CH Wileńska, w RONDO 1, w apartamentowcu Joliot Curie 26, w Galerii Mokotów, w Hotelu Geovita. W sobotę i niedzielę zajęcia odbywają się w godzinach 9:00 – 16:00.
Praktyka dla pośredników jest również realizowana w trybie weekendowym, średnio co dwa tygodnie, przy czym w piątek (w godz. 17:00 – 20:00), zajęcia praktyczne odbywają się w Agencjach Obrotu Nieruchomościami. W sobotę i niedzielę zajęcia powadzone są w godz. 9:00 – 16:00.

Uzyskanie licencji Państwowej: początek 2010 roku. Praktyka w SPWN to także inne zalety. Organizator obejmuje opieką merytoryczną podczas wpisów w Dziennikach Praktyk oraz przy skompletowaniu dokumentów po zakończeniu praktyki i złożeniu do Ministerstwa Infrastruktury. Ponadto praktykant podczas 6-miesięcznej praktyki zawodowej ma możliwość bezpłatnego uczestniczenia w szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie.

Wszystkie grupy składają się z max. 15 osób. Pozostały jeszcze ostatnie wolne miejsca, dlatego zachęcamy do wypełnienia
formularza zgłoszeniowego. Uwaga: liczy się kolejność zgłoszeń! Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: (022) 890-00-20 w. 1 lub na adres: awedolowska@spwn.pl

ZAPRASZAMY!!!

 


 

29.06.2009

 

Zgłoś zapotrzebowanie szkoleniowe
Okres letni to dobry czas do pozyskania nowych kompetencji, bądź aktualizacji swojej wiedzy. Dlatego Stowarzyszenie Przedsiębiorczości w Nieruchomościach serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniach organizowanych w Warszawie, przy ul. Towarowej 22. SPWN zaprasza również do przesyłania tematów szkoleń, którymi byliby Państwo zainteresowani w przyszłości. W tym celu należy wypełnić formularz kontaktowy, który będzie dla stowarzyszenia sygnałem do profesjonalnego przygotowania interesującej oferty, na wysokim poziomie zarówno merytorycznym, jak i organizacyjnym. Możemy zorganizować szkolenia zamknięte z każdego zakresu poprzez aspekty techniczne, aspekty prawne, aspekty księgowe, aspekty podatkowe, aspekty organizacyjne, szkolenia z kompetencji "miękkich", aż do innych związanych z zarządzaniem, pośrednictwem oraz wyceną nieruchomości.
Ponieważ wypełnienie formularza jest jedynie informacją dla SPWN i nie stanowi zgłoszenia na szkolenie, bardzo prosimy o przesyłanie zapytań, uwag i spostrzeżeń.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !!!

 


 

15.06.2009

 

SPWN w gronie ekspertów
Stowarzyszenie Przedsiębiorczości w Nieruchomościach coraz częściej pojawia się w mediach jako ekspert rynku nieruchomości. Najświeższą wypowiedź Marty Milewskiej, Prezes SPWN, dotyczącą sytuacji zawodowej zarządców oraz pośredników w obrocie nieruchomościami można znaleźć na stronach internetowych Rzeczypospolitej:
www.rp.pl.

Stowarzyszenie Przedsiębiorczości w Nieruchomościach z przyjemnością podzieli się wiedzą z Wydawnictwami, Redakcjami oraz z branżowymi portalami internetowymi. Zapraszamy do współpracy redaktorów reprezentujących media, które zajmują się obserwacją i analizą rynku nieruchomości. Kontakt z biurem SPWN:
biuro@spwn.pl lub z firmą świadczącą dla SPWN usługi PR-owe: biuro@eco-fm.pl.

 


 

8.06.2009

 

Sztuka promocji w Internecie
Stowarzyszenie Przedsiębiorczości w Nieruchomościach ma przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w szkoleniu Daj się znaleźć, czyli sztuka promocji w Internecie, które odbędzie się 23 czerwca 2009 roku, w siedzibie SPWN przy ul. Towarowej 22. Na szkoleniu zostaną omówione następujące tematy:

 • promocja strony internetowej w wyszukiwarkach,
 • naturalne pozycjonowanie strony internetowej,
 • kreowanie pozytywnego wizerunku w sieci.

 

 

 

Zobacz: Szczegółowy program szkolenia

 


 

1.06.2009

 

Letnie seminarium dla pośredników już wkrótce!
Zewsząd docierają do nas informacje o kryzysie, który zatacza coraz szersze kręgi, pogrążając kolejne firmy, banki, inwestorów. Większość z nich to ofiary pochopnych, bądź nieprzemyślanych decyzji, niepohamowanych apetytów na ponadprzeciętne zyski. Z drugiej strony - klienci biur nieruchomości mając do wyboru długie poszukiwania wymarzonej nieruchomości bądź zapłatę prowizji coraz częściej wybierają pierwszy wariant.
Co zrobić, by jednak nas kryzys nie „dopadł”? Przede wszystkim prześledźmy mechanizmy kryzysu na rynku amerykańskim, w końcu to właśnie tam wszystko się rozpoczęło i tam właśnie zaczyna się kończyć. Zagadnienia związane z amerykańskim rynkiem nieruchomości przedstawi Milko Stokłosa, specjalista ds. nieruchomości.
Dajmy się znaleźć potencjalnym klientom. Większość z nich swoje poszukiwania rozpoczyna w Internecie, dlatego powinniśmy zrobić wszystko by nasza oferta wyróżniała się z pośród tysięcy, które możemy znaleźć. Techniki skutecznej reklamy internetowej, pozycjonowania strony przedstawi specjalista w tej dziedzinie Paweł Kurek.

 

 

 

I Letnie Seminarium Pośredników odbędzie się w dniu 19.06.2009 o godz. 9.30 w budynku Millenium Plaza, Al. Jerozolimskie 123A w Warszawie. Program i formularz zgłoszeniowy na stronie: www.seminarium.spwn.pl

 


 

25.05.2009

 

Sonda SPWN
Stowarzyszenie Przedsiębiorczości w Nieruchomościach serdecznie zaprasza do aktywnego uczestniczenia w sondach zamieszczanych na stronach internetowych SPWN. Pytania dotyczą zwykle bieżących tematów związanych z sytuacją na rynku nieruchomości. Odpowiedzi na te pytania są cennym źródłem informacji, zarówno dla przygotowywania oferty szkoleń, ale również dla sporządzania raportów i informacji SPWN, które później będą udostępniane użytkownikom strony internetowej. W tym tygodniu analizujemy wpływ organizacji EURO 2012 w Polsce na rozwój infrastruktury drogowej, obiektowej i sportowej.

 

Zapraszamy do wzięcia udziału!

 


 

18.05.2009

 

Letnie seminarium dla pośredników: Pośredniku nie daj się!
Stowarzyszenie Przedsiębiorczości w Nieruchomościach ma przyjemność zaprosić na I Letnie Seminarium Pośredników,  które odbędzie się w dniu 19.06.2009 o godz. 9.30. W programie seminarium:

 • Milko Stoklosa, specjalista ds. nieruchomości i pośrednik w obrocie nieruchomościami podzieli się doświadczeniami z amerykańskiego rynku nieruchomości oraz doradzi, jak przetrwać ciężkie czasy i dalej efektywnie prosperować;

 

 • Paweł Kurek, Laureat II Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Biznesplany, właściciel firmy SURE IT, przedstawi techniki wyróżnienia oferty pośrednika z pośród tysięcy ogłoszeń, które potencjalny klient może znaleźć w Internecie. Dodatkowo odkryje tajniki pozycjonowania oraz przedstawi sposoby układania kampanii linków sponsorowanych Google AdWords.

Seminarium odbędzie się w budynku Millenium Plaza, Al. Jerozolimskie 123A w Warszawie. Program i formularz zgłoszeniowy na stronie:

www.seminarium.spwn.pl

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wzięcia udziału!!!

 


 

11.05.2009


Strona SPWN z nowymi funkcjami
Od zeszłego tygodnia goście odwiedzający stronę internetową Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach mogą korzystać z nowej funkcjonalności strony, jakim jest zdalne zgłoszenie zapotrzebowania na szkolenie. Jeśli reprezentują Państwo firmę związaną z rynkiem nieruchomości i są w trakcie szukania szkoleń dla siebie i swoich pracowników, proponujemy wypełnienie formularza umieszczonego na stronie:


http://www.spwn.pl/zglos_zapotrzebowanie_szkoleniowe


SPWN z przyjemnością zorganizuje dla Państwa także dedykowane szkolenia zamknięte z każdego zakresu poprzez aspekty techniczne, aspekty prawne, aspekty księgowe, aspekty podatkowe, aspekty organizacyjne dotyczące rynku nieruchomości, aż do szkoleń z kompetencji "miękkich" oraz innych związanych z zarządzaniem, pośrednictwem oraz wyceną nieruchomości.

 

ZAPRASZAMY!!!
 

 

 

 

Renomowane praktyki dla pośredników
SPWN ma przyjemność poinformować, że już w maju 2009 roku rozpocznie się kolejna edycja praktyk zawodowych dla pośredników w obrocie nieruchomościami. Praktyki prowadzone są w trybie weekendowym, średnio co dwa tygodnie, uwzględniając przerwę wakacyjną lipiec – sierpień. Przewidywany termin uzyskania licencji państwowej to grudzień 2009.

Praktyki organizowane przez SPWN mają również wiele innych zalet:

 • zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę praktyków warszawskiego rynku nieruchomości oraz członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej w Ministerstwie Infrastruktury,
 • grupy max. 15 osobowe,
 •  indywidualne konsultacje,
 • materiały z zajęć do pobrania dostępne po zalogowaniu,
 • objęcie przez SPWN opieką merytoryczną podczas wpisów w Dziennikach Praktyk oraz przy skompletowaniu dokumentów po zakończeniu praktyki i złożeniu do Ministerstwa Infrastruktury,
 • możliwość rozłożenia płatności za praktykę do 3 rat.

Opiekunem praktyk dla Pośredników w Obrocie Nieruchomościami jest jeden z najlepszych ekspertów rynku nieruchomości - Tomasz Błeszyński. Dokumentami potrzebnymi do podjęcia praktyk zawodowych są: dyplom (zaświadczenie o ukończeniu studiów) oraz wypełniony wniosek. Praktyka zawodowa trwa 6 miesięcy i obejmuje ponad 200 godzin warsztatowych, zajęcia odbywać się będą przy ul. Towarowej 22.

Szczegóły oraz formularz zgłoszeniowy:
Praktyki dla pośredników w obrocie nieruchomościami

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Nowa edycja praktyk dla zarządców
Stowarzyszenie Przedsiębiorczości w Nieruchomościach ma przyjemność zaprosić na kolejną edycję praktyk zawodowych w zakresie zarządzania nieruchomościami. Praktyki spełniają nowe wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2008 r. i dają szansę kandydatom, po kierunkowych studiach podyplomowych, na uzyskanie państwowych licencji zawodowych w zakresie Zarządzania Nieruchomościami już w styczniu 2010 roku!
Zajęcia prowadzone są w trybie weekendowym, średnio co dwa tygodnie, w tym również bezpośrednio na obiektach m.in. Focus, CH Arkadia, RONDO 1, Apartamentowiec- Joliot Curie 26, Galeria Mokotów, Hotel Geovita. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę praktyków warszawskiego rynku nieruchomości oraz członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej w Ministerstwie Infrastruktury. Praktyka zawodowa trwa 6 miesięcy i obejmuje ponad 200 godzin warsztatowych.
Przewidywany termin rozpoczęcia praktyk zawodowych dla zarządców nieruchomości: 22 maja 2009.

Więcej informacji:
http://www.spwn.pl/praktyki_zawodowe/zarzadzanie_nieruchomosciami

 


 

 

 

 

 

Ostatnia szansa zgłoszenia na wyprawę rowerową!
Do 21 kwietnia br. przyjmujemy zgłoszenia na wycieczkę rowerową po Kozienickim Parku Krajobrazowym. Spotykamy się 23.05.2009 o godz. 9.00 na parkingu przed siedzibą SPWN na ul. Towarowej 22 w Warszawie.
Na uczestników wyjazdu będzie czekał autokar oraz busy bagażowe do przewiezienia rowerów. Przed rowerami zapoznamy się z historią i ciekawostkami barokowego Opactwa Benedyktynów. Zwiedzimy wnętrze klasztoru, a także korytarze piwniczne. Na trasie rowerowej znajdzie się ścieżka dydaktyczna Krępiec, a po dalszych kilku kilometrach Rezerwat Źródła Królewskie. Trasa zakończy się w Pionkach w Skansenie Leśnej Kolei Wąskotorowej.
W cenę wycieczki (199 zł/osoba) wliczony jest przejazd autokarem, przewóz rowerów z zabezpieczeniem, wejście i oprowadzanie przez przewodnika w Sieciechowie, wejście i przewodnik w Skansenie Kolei Wąskotorowej, ognisko i catering na imprezie wieczornej.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: (022) 890-00-20 w. 3 lub pod adresem e-mail:
mmilewska@spwn.pl.

 


 

 

 

 

 

Optymalizacja zużycia energii w budynkach
W dniach 7-8 kwietnia br., w hotelu Jan III Sobieski w Warszawie, odbyło się kolejne sympozjum z cyklu Nowoczesne Facility Management pod tytułem Optymalizacja zużycia energii w budynkach. Jak efektywnie zarządzać nieruchomościami i gdzie szukać oszczędności? Organizatorem sympozjum była firma Informedia Polska.

Podczas konferencji z prezentacją pt. Wpływ nowych przepisów na zakres obowiązków zarządcy nieruchomości wystąpiła Marta Milewska, Prezes Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach. Podczas tej prezentacji zostało poruszonych wiele istotnych zagadnień dla zawodu zarządcy nieruchomości, w tym m.in. ustawa i prace nad zmianami w ustawie, regulacja rynku i standardy zawodowe, funkcjonowanie zawodów na tle innych krajów UE. Podczas wystąpienia była również możliwość krótkiego zaprezentowania działalności SPWN. Uczestnicy konferencji zainteresowali się przedstawianą tematyką, co wyrazili w pytaniach zadanych w kuluarach.

W trakcie dwóch dni konferencji uczestnicy mogli wysłuchać m.in. wystąpienia Krzysztofa Skowrońskiego (Dalkia FM) na temat audytów obiektów, prezentacji na temat oszczędności energii w Zielonych Budynkach Michała Skalińskiego (Cushman & Wakefield), a także wystąpień wielu innych, znakomitych prelegentów konferencji. Po raz kolejny organizatorzy przy doborze tematów wystąpień wykazali się doskonałym wyczuciem trendów panujących na rynku – dlatego z niecierpliwością czekamy na kolejne wydarzenie.

 


 

 

 

 

 

Po Pierwszej Integracyjnej Imprezie Absolwentów Praktyk Zawodowych
W zeszły piątek, 3 kwietnia br.,

 

 

 

 

Jednocześnie chcielibyśmy zaprosić na najbliższe imprezy integracyjne SPWN:

- wyprawę rowerową po Kozienickim Parku Krajobrazowym (23.05.2009),

- spływ kajakowy Świdrem (20.06.2009). 

 

 

 

 

Kompania Piwna – przypomnienie

Stowarzyszenie Przedsiębiorczości w Nieruchomościach przypomina o Kompanii Piwnej - Pierwszej Integracyjnej Imprezie Absolwentów Praktyk Zawodowych, która odbędzie się już w najbliższy piątek - 03.04.2009 r. o godzinie 18.00 w Hotelu Łazienkowskim, przy ulicy 29 Listopada 3b w Warszawie. W programie najbliższej Kompanii Piwnej znajdzie się czas zarówno na ciepłe posiłki, jak i na odrobinę ruchu przy akompaniamencie zaproszonego zespołu muzycznego.

Więcej informacji: Kompania Piwna SPWN

UWAGA: Osoby, które nie zarejestrowały się na to wydarzenie, a chciałyby wziąć w nim udział informujemy, że istnieje możliwość rejestracji i uiszczenia składki podczas wstępu na imprezę.

 


 

 

 

 

 

Ważne daty SPWN
Stowarzyszenie Przedsiębiorczości w Nieruchomościach przypomina o zapisach na Kompanię Piwną - pierwszą Integracyjną Imprezę Absolwentów Praktyk Zawodowych, która odbędzie się 3 kwietnia br. o godz. 18.00 w Hotelu Łazienkowskim przy ul. 29 Listopada 3b w Warszawie.
Startujemy z Road Show dla pośredników w obrocie nieruchomościami, na którym zostanie przedstawiony system wymiany ofert dla biur – asari.SWO. Pokaz odbędzie się 26 marca br. w siedzibie SPWN przy ul. Towarowej 22 w Warszawie.
Zapraszamy także na sympozjum „Optymalizacja zużycia energii w budynkach” organizowane w dniach 7-8 kwietnia br. w Hotelu Polonia Palace w Warszawie. Jednym z prelegentów będzie Prezes SPWN – Marta Milewska, która przedstawi prezentację nt. wpływu nowych przepisów na pracę zarządcy nieruchomości. Program i formularz zgłoszeniowy na stronie organizatora sympozjum –
Informedia Polska.

 


 

 

 

 

 

Oferta dla Członków SPWN
Stowarzyszenie Przedsiębiorczości w Nieruchomościach przygotowuje kompleksową ofertę zniżkową na produkty i usługi oferowane przez Partnerów SPWN. Rezultatem rozmów prowadzonych obecnie z potencjalnymi Partnerami będzie stworzenie atrakcyjnego pakietu zniżkowego, z którego będą mogli skorzystać Członkowie Stowarzyszenia.
Obecnie zachęcamy do skorzystania z oferty ubezpieczeń firmy Uniqa TU S.A. obejmującej następujące rodzaje ubezpieczeń:

 • obowiązkowe ubezpieczenie OC Zarządców Nieruchomości,
 • obowiązkowe ubezpieczenie OC Pośredników w Obrocie Nieruchomościami,
 • pakiet ubezpieczeń dla wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez Członków SPWN,
 • ubezpieczenie kompleksowe mienia firm zarządzających nieruchomościami - Członków SPWN,
 • ubezpieczenie mieszkań i domów stanowiących własność Członków SPWN (majątek prywatny).

Na mocy umowy podpisanej z Polską Federacją Stowarzyszeń Zarządców Nieruchomości zachęcamy także do wyrobienia pieczątki zarządcy nieruchomości. Pieczątki posiadają logo Federacji według wzoru zatwierdzonego przez Radę Krajową Federacji.
Osoby zainteresowane ofertą zniżkową, nie będące Członkami Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach, zachęcamy do przystąpienia do SPWN. W tym celu należy wypełnić formularz zamieszczony na stronie:

http://www.spwn.pl/o_stowarzyszeniu/Jak_zostac_Czlonkiem

 


 

 

 

 

 

Road Show dla Pośredników
Z przyjemnością informujemy, że Stowarzyszenie Przedsiębiorczości w Nieruchomościach podpisało porozumienie z firmą PROTOSS Sp. z o.o.
Przedmiotem porozumienia jest udział ekspertów tej firmy w prezentacjach, szkoleniach oraz warsztatach organizowanych przez SPWN, poświęconych rozwiązaniom informatycznym wspierającym pracę pośrednika w obrocie nieruchomościami. Obie strony pokładają nadzieję, że wspólna inicjatywa pomoże osobom korzystającym z oferty edukacyjnej SPWN dodatkowo rozszerzyć swoją wiedzę w zakresie zastosowania nowoczesnych narzędzi informatycznych.
Na mocy podpisanego porozumienia już 26 marca br. w siedzibie SPWN przy ul. Towarowej 22 odbędzie się bezpłatna prezentacja asari.WEB oraz ogólnopolska premiera asari.SWO - nowoczesnego systemu wymiany ofert dla biur pośrednictwa.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Kompania Piwna już wkrótce!
Stowarzyszenie Przedsiębiorczości w Nieruchomościach ma zaszczyt zaprosić Państwa na Pierwszą Integracyjną Imprezę Absolwentów Praktyk Zawodowych SPWN, która odbędzie się w dniu 03.04.2009 roku o godz. 18.00 w Hotelu Łazienkowskim, przy ul. 29 Listopada 3b w Warszawie.
Głównym celem tego wydarzenia jest zapoczątkowanie mechanizmów ułatwiających integrację naszego środowiska. Dzięki kontaktom w nieformalnej atmosferze pragniemy ułatwić Państwu wzajemne poznanie się, wymianę doświadczeń i nawiązanie współpracy. W trakcie imprezy odbędzie się uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia praktyk zawodowych z pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i zarządzania nieruchomościami. W programie najbliższej Kompanii Piwnej znajdzie się czas zarówno na ciepłe posiłki, jak i na odrobinę ruchu przy akompaniamencie zaproszonego zespołu muzycznego.
Aby móc bawić się w blasku świec i przy dobrej muzyce należy wnieść składkę w wysokości 100 zł na konto Stowarzyszenia. Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 15.03.2009 roku – pozwoli to Nam lepiej przygotować się do tego przedsięwzięcia. Dodatkowe pytania i RVSP prosimy kierować na adres e-mail:
mszewczak@spwn.pl, bądź telefonicznie pod numer 022/ 890-00-20 wew.3.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

SPWN w gronie ekspertów
Stowarzyszenie Przedsiębiorczości w Nieruchomościach pojawi się w roli prelegenta na konferencji „Optymalizacja zużycia energii w budynkach: Jak efektywnie zarządzać nieruchomościami i gdzie szukać oszczędności?”, która odbędzie się w dniach 7-8 kwietnia br. w hotelu Polonia Palace w Warszawie. Prezentację zatytułowaną „Wpływ nowych przepisów na zakres obowiązków zarządcy nieruchomości” przedstawi Prezes SPWN – Marta Milewska. Organizatorem konferencji jest Informedia Polska. Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy na stronie:
http://www.informedia-polska.pl/

 


 

 

 

 

 

Startują praktyki dla zarządców nieruchomości
SPWN ma przyjemność poinformować, że w dniu 6 marca br. przy ul. Towarowej 22 ruszają kolejne praktyki zawodowe z zakresu zarządzania nieruchomościami. Praktyka zawodowa obejmuje 10 zjazdów (odbywających się w trybie weekendowym, średnio co dwa tygodnie). W trakcie zajęć Praktykant wykonuje jeden plan zarządzania wybraną przez siebie nieruchomością.
SPWN ma bogate doświadczenie w organizacji praktyk zawodowych dla zarządców nieruchomości, a także dla pośredników w obrocie nieruchomościami. Potwierdzeniem naszych kompetencji będzie zakładka Referencje, która wkrótce pojawi się na stronie internetowej Stowarzyszenia. Znajdą się tam referencje wystawione zarówno przez wykładowców prowadzących zajęcia w ramach praktyk, jak i przez uczestników praktyk, którzy opiszą swoje doświadczenia związane z naszymi zajęciami. Zachęcamy również do polecania znajomym praktyk organizowanych przez SPWN.

Więcej informacji o kolejnej edycji praktyk zawodowych z zakresu zarządzania nieruchomościami na stronie:
http://www.spwn.pl/praktyki_zawodowe/zarzadzanie_nieruchomosciami

 


 

 

 

 

 

Kryzys okiem eksperta
Wszystkich, którzy chcieliby się dowiedzieć, jaki wpływ na rynek nieruchomości może mieć kryzys, jak się do niego przygotować i jak się przed nim uchronić, zapraszamy na szkolenie „Wpływ kryzysu finansowego na rynek nieruchomości” organizowane w dniu 26 lutego 2009 roku. W programie szkolenia m.in. polityka finansowa banków i jej wpływ na rynek nieruchomości, zachowania pośredników w obliczu kryzysu, kredyt z prognozą wzrostu ceny a realna wartość nieruchomości, procesy denacjonalizacji nieruchomości, „trudne” kredyty, selekcja opłacalności inwestowania w wybrane nieruchomości, prognozy okresów wychodzenia z kryzysu, przemodelowanie procesów deweloperskich.
Szkolenie prowadzi Ryszard Podladowski - licencjonowany zarządca nieruchomości, członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej (Podkomisja ds. Pośredników w Obrocie Nieruchomościami), wykładowca i autor publikacji dotyczących planów zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi i komercyjnymi oraz opracowań z zakresu prawa spółdzielczego i katastru nieruchomości.
Pełny program szkolenia na stronie:
http://www.spwn.pl/

 


 

 

 

 

 

Szkolenia SPWN
Stowarzyszenie Przedsiębiorczości w Nieruchomościach serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniach dla osób zajmujących się zawodowo rynkiem nieruchomości. Wśród bogatej oferty szczególnie polecamy szkolenia, które odbędą się już w najbliższych dniach
:
1) Prowadzenie książki obiektu budowlanego + Obowiązkowe przeglądy (termin: 04.02.2009);
2) Zmiany prawa budowlanego w 2009 roku (termin: 05.02.2009);
3) Kreowanie pozytywnego wizerunku własnej osoby (termin: 10.02.2009).
Zajęcia są prowadzone przez wieloletnich praktyków i doświadczonych wykładowców. Szkolenia spełniają wymogi doskonalenia zawodowego i zaliczają się do wymaganej prawnie ilości godzin kształcenia. Zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego, który jest umieszczony na naszej stronie internetowej.

Nie czekaj na koniec roku – zdobądź pierwsze punkty już teraz!

 


 

 

 

 

 

Świadectwa energetyczne - IV edycja 
W związku z nowymi wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury odnośnie egzaminów, Stowarzyszenie Przedsiębiorczości w Nieruchomościach z przyjemnością informuje, że rozpoczyna się rekrutacja na kolejną edycję kursu dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno – użytkową. Zakres programowy kursu oraz sposób przeprowadzania szkolenia i egzaminów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008 r. (Dz. U. Nr 17, poz. 104).
Przykładowe zagadnienia: ocena stanu ochrony cieplnej budynku, ocena systemu ogrzewania i zaopatrzenia w ciepłą wodę, ocena systemu wentylacji i klimatyzacji z uwzględnieniem wymagań ochrony przeciwpożarowej i akustycznej, ocena instalacji oświetleniowej w budynku, metodyka obliczeń, metodyka opracowania świadectw, wykonanie szkoleniowych świadectw dla budynku i lokalu mieszkalnego.

Kurs organizowany jest w Warszawie. Planowany termin rozpoczęcia: styczeń/luty 2009 r. Kurs adresowany jest do osób posiadających wykształcenie magisterskie. Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia (udostępnionej na stronie http://www.spwn.pl/swiadectwa_energetyczne) i przesłanie mailem na adres apolak@spwn.pl lub faxem na nr (0-22) 890 00 20 wew. 5. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału - ostatnie wolne miejsca!

 


 

 

 

 

 

Nowa strona www
Mamy przyjemność ogłosić, że od początku bieżącego roku działa udoskonalona strona internetowa Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach.
Celem modernizacji było dostarczenie nowych, przydatnych funkcjonalności, co umożliwia aktywne uczestniczenie Członków, praktykantów oraz sympatyków SPWN w życiu Stowarzyszenia.
W zakładce Dla Praktykantów sukcesywnie będą zamieszczane materiały i harmonogramy ułatwiające przebieg praktyk zawodowych.

Zakładka Dla Członków zawiera ofertę usług (bezpłatnych lub w cenach promocyjnych). Członkowie SPWN poprzez wypełnienie formularza mogą zgłosić zapotrzebowanie m.in. na pieczątki, wizytówki (imię i nazwisko oraz logo SPWN), atrakcyjny pakiet ubezpieczeń.
W zakładce Jak zostać Członkiem SPWN osoby fizyczne lub prawne zainteresowane przystąpieniem do Stowarzyszenia będą mogły wypełnić formularz zgłoszeniowy. Udostępniamy także e-Porady z zakresu obsługi prawnej, księgowej i doradztwa zawodowego.
Zapraszamy do odwiedzania strony
www.spwn.pl. Jednocześnie będziemy wdzięczni za wszystkie uwagi i propozycje zgłoszone na adres: biuro@spwn.pl.

 


 

 

 

 

 

Wigilia z SPWN
Dnia 5 grudnia 2008 roku odbyło się Spotkanie Wigilijne zorganizowane przez Stowarzyszenie Przedsiębiorczości w Nieruchomościach. Mieliśmy przyjemność gościć liczne grono obecnych i przyszłych członków Stowarzyszenia, a także gości specjalnych – wykładowców, prezydentów innych organizacji zawodowych, przedstawicieli mediów rynku nieruchomości.

Spotkanie zaczęło się od krótkiego posumowania najważniejszych wydarzeń mających wpływ na rozwój SPWN w 2008 roku. Następnie życzenia wszystkim zebranym złożył Zarząd Stowarzyszenia. Świąteczna atmosfera podczas dzielenia się opłatkiem udzieliła się wszystkim gościom. W tle brzmiały kolędy wykonywane przez zespół muzyczny. Podczas Spotkania odbyło się również losowanie nagród w postaci bezpłatnych pakietów szkoleniowych na 2009 rok.
Wszystkim, którzy tego dnia przybyli, pragniemy podziękować za obecność na Spotkaniu Wigilijnym – tak ważnym wydarzeniu dla całego Stowarzyszenia. Życzymy pomyślności w 2009 roku!

 

 

 

13.01.2009

 

19.01.2009

 

26.01.2009

 

02.02.2009

 

09.02.2009

 

16.02.2009

 

23.02.2009

 

ZAPRASZAMY!!!

 

02.03.2009

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wzięcia udziału w prezentacji !!!

 

09.03.2009

 

16.03.2009

 

23.03.2009

 

30.03.2009

 

w Hotelu Łazienkowskim w Warszawie odbyła się Pierwsza Integracyjna Impreza Absolwentów Praktyk Zawodowych SPWN. Pierwszym punktem programu było uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom praktyk z zakresu zarządzania nieruchomościami i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Po tej uroczystości nastąpiło przyjęcie w poczet członków honorowych SPWN. Do grona członków honorowych SPWN miało przyjemność zaprosić: Macieja Zackiewicza,  Elżbietę Baczyńską, Bożenę Blum,  Janusza Rogulskiego oraz Marka Barczaka. Druga część spotkania przebiegała w nieformalnej atmosferze - po ciepłym posiłku uczestnicy spotkania mogli potańczyć przy skocznej muzyce. Przez cały czas trwania spotkania panowała miła, przyjazna atmosfera, sprzyjająca integracji i nawiązaniu nowych kontaktów branżowych.
W imieniu Prezes Zarządu, Marty Milewskiej, serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie.

 

06.04.2009

 

14.04.2009

 

20.04.2009

 

27.04.2009

 

 

 

4.05.2009

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału!!!

 

Zajęcia poprowadzi Paweł Kurek, absolwent Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, Laureat II Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Biznesplany 2005 roku organizowanego przez Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości przy wsparciu Ministerstwa Gospodarki i Business Centre Club’u. Właściciel certyfikatu „Kwalifikowanego specjalisty Google Advertising Professional” – potwierdzający kwalifikacje i doświadczenie w zakresie realizacji kampanii reklamowych w wyszukiwarce Google. Szkolenie będzie uznawane w ramach doskonalenia zawodowego w wymiarze 6 godzin.

 

Licencja tylko z wyższym wykształceniem...


Goście strony internetowej Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach mogli przez ostatni miesiąc wziąć udział w sondażu badającym opinie na temat powiązania dostępu do licencji z wyższym wykształceniem.

Zadane pytanie brzmiało: Czy osoby bez wykształcenia wyższego powinny mieć możliwość zdobycia licencji? Na to pytanie zdecydowana większość respondentów (61,9%) odpowiedziało, że tylko osoby z wyższym wykształceniem powinny mieć dostęp do licencji zarządcy, pośrednika lub rzeczoznawcy. Mniejsza ilość ankietowanych osób (28,6%) nie widzi problemu w uzyskaniu uprawnień przez osoby ze średnim wykształceniem, natomiast 9,5% ankietowanych nie ma zdania na ten temat.
 

Badania wykazały, że wiedza pozyskana na studiach jest ważna podczas wykonywania zawodów związanych z rynkiem nieruchomości. Być może osoby wykonujące ten zawód (np. po odpowiednich studiach kierunkowych) czują się pewniej i są bardziej odpowiedzialni za powierzone im mienie?

- Zapraszamy do wzięcia udziału w sondażach SPWN -  

 


 

03.08.2009