Praktyki zawodowe

Praktyki rzeczoznawców majątkowych Warszawa, praktyki wycena nieruchomości

NOWY TERMIN ROZPOCZĘCIA

30 marca 2019r.

 

 

Uczestnicy praktyk

Absolwenci wyższych wyższych (mogą to być studia licencjackie + podyplomowe) studiów licencjackich lub magisterskich o specjalności związanej z gospodarką nieruchomościami, oraz absolwenci studiów podyplomowych w dziedzinie rzeczoznawstwa majątkowego.


Czas trwania i przebieg praktyk:

Praktyki dla rzeczoznawców majątkowych Warszawa trwają 6 miesięcy w tym okresie kandydat samodzielnie sporządza 6 operatów szacunkowych, w których określa wartość nieruchomości przy zastosowaniu różnych podejść, metod i technik wyceny pod nadzorem osoby uprawnionej.

Praktykanci objęci są doradztwem w trakcie dokonywania wpisów w dziennikach praktyk. W trakcie praktyk zostaną przekazane wzory wpisów do dziennika praktyk.

Organizator praktyk zawodowych dla rzeczoznawców majątkowych obejmuje kandydatów na rzeczoznawców majątkowych opieką podczas kompletowania wniosku do Ministra Infrastruktury i Rozwoju o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości.

Spotkania konsultacyjne - system weekendowy - sobota / niedziela

ul. Towarowa 22, Warszawa


Wykładowcy:

W ramach praktyki zawodowej Stowarzyszenie zapewnia kontakt z osobami uprawnionymi pod kierownictwem, których kandydat sporządza operaty szacunkowe. Praktyki zawodowe wyceny nieruchomości Warszawa prowadzone są przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę – rzeczoznawców majątkowych wykonujących działalność zawodową od min. 3 lat.


Praktyki będą nadzorowane przez Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych.

Cena:

Wpisowe: 250 zł - płatne po potwierdzeniu rezerwacji miejsca na praktyce 

Opłata za praktykę zawodową okolo 2250 zł - zgodnie z Rozporządzeniem Minista Infrastruktury i Rozwoju w sprawie nadawania uprawnień w zakresie szacowania nieruchomości - " 50% kwoty ogłoszonego przez Prezesa GUS przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z kwartału poprzedzającego kwartał, w którym dokonano wpisu do rejestru.".

 

Warunki rekrutacji:

Zgłoszenie zainteresowania odbyciem praktyki zawodowej dla rzeczoznawców majątkowych w Warszawie, należy przesłac na adres praktyki@spwn.pl