Praktyki zawodowe

Centralny Rejestr Rzeczoznawców Majątkowych

Absolwenci praktyk zawodowych, którzy zakończyli postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzone przez Państwową Komisję Kwalifikacyjną w zakresie szacowania nieruchomości z wynikiem pozytywnym zostają wpisani do Centralnego Rejestru Rzeczonawców Majątkowych prowadzonego przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej i tym samym nabywają prawo do wykonywania zawodu.

Centralny Rejestr Rzeczoznawców Majątkowych