Praktyki zawodowe

Opiekunowie operatów

 

Każdy uczestnik praktyk zawodowych sprządza operaty szacunkowe określające wartość pod kierownictwem osoby uprawnionej, wpisanej na listę osób uprawnionych przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w Warszawie. Opraty sporządzane są w czasookresie ustalonym w harmonogramie praktyk zawodowych. Kontakt z osobami uprawnionymi zapewnia prowadzący w siedzibie Stowarzyszenia.

Jadna osoba uprawnionia (wg. Rozporządzenia MI) jest opiekunem pięciu praktykantów.

Osoby uprawnione to między innymi:

Adam Iller - absolwent Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie biegły sądowy w zakresie leśnictwa i wyceny nieruchomości, prezes Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości oddziału w Płocku, uznany Europejski Rzeczoznawca Majątkowy posiada tytuł Recognised European Valuer nadany przez The European Group od Valuers' Association (TEGoVA)/Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (PFSRM), wykładowca, laureat wielu nagród i odznaczeń m.in. Srebrną Honorową Odznaką Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Złotą Honorową Odznaką Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości, Złotą Odznaką Honorową Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa.


Edward Oszmiański – rzeczoznawca majątkowy, specjalista w zakresie geodezji i informatyki geodezyjnej. Absolwent Politechniki Warszawskiej na Wydziale Geodezji i Kartografii. Wieloletni wykładowca w Instytucie Geodezji Gospodarczej Politechniki Warszawskiej. Od 1999 roku do 2003 roku geodeta powiatowy – Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa powiatu Warszawskiego. Od 2003 do 2009 roku Kierownik Referatu Geodezji i Katastru w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Obecnie od 2010 roku aktywny członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej Rzeczoznawców Majątkowych oraz Członek komisji sejmowych przy pracach nad ustawami o zagospodarowaniu przestrzennym i prawo geodezyjne. Praktyki zawodowe odbyte w Iraku, Syrii, Kuwejcie, Egipcie oraz Polsce. Autor wielu specjalistycznych publikacji dotyczących przede wszystkim: geodezji – scaleń gruntów, informatyki geodezyjnej, geodezji inżynieryjnej, kartografii.


Dr arch. Danuta Jędrzejewska-Szmek REV - rzeczoznawca majątkowy - absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, gdzie również doktoryzowała się w 2011 roku, przedstawiając zależności pomiędzy działaniami  planistycznymi a rynkiem nieruchomości i ekonomiką projektów inwestycyjnych. Rzeczoznawca majątkowy (uprawnienia zawodowe nadane przez Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w 1996 roku). Posiada tytuł Recognised European Valuer nadany przez The European Group od Valuers' Association (TEGoVA)/Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (PFSRM). Pracowała w biurach projektów (posiada uprawnienia projektowe bez ograniczeń) oraz jako architekt gminny w aglomeracji warszawskiej. Prowadzi własną działalność gospodarczą w sektorze nieruchomościowym od 1991 roku. Specjalizuje się w opracowaniach na potrzeby prowadzonych postępowań odszkodowawczych z tytułu decyzji wydanych z naruszeniem prawa. Jako rzeczoznawca majątkowy została powołana na listę biegłych sądowych w zakresie szacowania nieruchomości. Autorka szeregu publikacji w prasie branżowej (głównie w pismach „Rzeczoznawca Majątkowy” i  „CH Beck Nieruchomości”). Działa społecznie w środowisku rzeczoznawców majątkowych, obecnie jest członkiem Zarządu Oddziału Warszawskiego Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości. W 2011 roku została powołana w skład Kliniki Własności Helsińskiej Funadacji Praw Człowieka.


Iwona Piotrowska – Moniuk - mgr inż. budownictwa, biegły sądowy z zakresu szacowania nieruchomości przy Sądzie Okrę­gowym w Płocku, uznany Europejski Rzeczoznawca Majątkowy , posiada tytuł Recognised European Valuer nadany przez The European Group od Valuers' Association (TEGoVA)/Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (PFSRM), wykładowca i opiekun praktykantów z wieloletnim stażem.  Prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie wyceny nieruchomości, autorka kilkuset wycen i analiz dotyczących nieruchomości o charakterze zarówno mieszkalnym jak i komercyjnym sporządzanych na potrzeby instytucji finansowych, organów kontroli skarbowej, jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw i osób fizycznych.


Dariusz Książak - Absolwent  Politechniki Warszawskiej, Wydział Geodezji i Kartografii uzyskując tytuł magistra inżyniera. Całe życie zawodowe związał z rynkiem nieruchomości. Rzeczoznawca majątkowy Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych od 2002r. Posiada tytuł Recognised European Valuer nadany przez The European Group od Valuers' Association (TEGoVA)/Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (PFSRM)) oraz licencjonowany pośrednik w obrocie nieruchomościami od 2004r. Pracował m.in. w Starostwie Powiatu Warszawskiego i Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy (kierownik referatu taksacji i opłat), oraz Wojskowej Agencji Mieszkaniowej (specjalista d/s nieruchomości), Hypovereinsbank i BPH Bank Hipoteczny (dyrektor departamentu ds. ustalania bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości). Posiada wieloletnie doświadczenie w wycenie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych (biurowych, handlowo-usługowych, magazynowych, projektów developerskich oraz nieruchomości o specjalistycznym przeznaczeniu) oraz doświadczenie w zarządzaniu zespołami rzeczoznawców majątkowych. Aktualnie od 2008r. jest prezesem zarządu Emmerson Evaluation, jednej z największych firm wyceny w Polsce, koncentrującej się na obsłudze sektora bankowego i developerskiego.


Grzegorz Szaraniec - Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Mate­matyki i Informatyki, mgr matematyki. Uprawnienia zawodowe w zakresie wyceny nieruchomości nadane przez UMiRM w dniu 4.02.2003 r., nr uprawnień 3941. Biegły sądowy z zakresu szacowania nieruchomości przy Sądzie Okrę­gowym Warszawa-Praga w Warszawie. Członek Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Mająt­kowych. Samodzielna praktyka w zakresie wycen nieruchomości od 2003 roku, wyceny na terenie Warszawy i całego kraju. Autor kilkuset wycen i analiz dotyczących nieruchomości Własna działalność gospodarcza pod nazwą „Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw” Grzegorz Szaraniec. Posiada również uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.


Tomasz Ciodyk - Dyrektor Zespołu Gospodarowania Zasobem, Agencja Nieruchomości Rolnych. Od 1995 r. zatrudniony w Agencji Nieruchomości Rolnych, od 2008 r na stanowisku Dyrektora Zespołu Gospodarowania Zasobem. Odpowiedzialny m.in. za sprzedaż, dzierżawę i inne formy gospodarowania nieruchomościami. Posiada państwowe licencje rzeczoznawcy majątkowego i pośrednika w obrocie nieruchomościami. Wykłada na podyplomowych studiach, a także prowadzi praktyki zawodowe w zakresie wyceny nieruchomości. Autor wielu publikacji dotyczących rynku nieruchomości w Polsce, prawa nieruchomości, prywatyzacji mienia państwowego w rolnictwie i wyceny nieruchomości. Od wielu lat współautor corocznego raportu "Rynek ziemi rolniczej - stan i perspektywy".


Docent  inż. ANDRZEJ SOBCZAK - Praktyk, Wykładowca Akademicki od roku 1974 Akademii Rolniczej w Szczecinie, obecnie Uniwersytet Szczeciński,  o października 2010 roku do chwili obecnej pracownik na Wyższej Szkoły Gospodarki Nieruchomościami w Warszawie. Prowadzi zajęcia z zakresu zarządzania nieruchomościami, metodyki opracowania planów zarządzania na Studiach Podyplomowych i warsztatach w Warszawie, Białymstoku, Poznaniu, Sosnowcu, Szczecinie i Zielonej Górze. Jednocześnie prowadzi w Szczecinie przy ul. Tkackiej 3/3a, własną firmę Centrum Nieruchomości „Polonia” zajmującą się wyceną nieruchomości i przedsiębiorstw, doradztwem w zakresie obrotu nieruchomościami opłacalności inwestycji  Wykonał ponad 5 tys. wycen nieruchomości i przedsiębiorstw, w tym wyceny hoteli, ośrodków wczasowych, szpitali, obiektów sanatoryjno – uzdrowiskowych, obiektów sportowych położonych w Szczecinie, Świnoujściu, Kołobrzegu, Resku, Goleniowie, Gryfinie, Zielonce pod Warszawą i innych miejscowościach nadmorskich.


Marta Sobczak - Absolwentka Ekonomii na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz Uniwersytetu Szczecińskiego. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości na Akademii Rolniczo – Technicznej w Olsztynie. Rzeczoznawca majątkowy (nadanie uprawnień zawodowych w zakresie wyceny nieruchomości w 2000 r.). Ukończyła kursy specjalistyczne w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Zachodniopomorskim Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Majątkowych, Naukowej Organizacji Technicznej, Towarzystwie Oświatowym Profit oraz Małopolskim Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Majątkowych. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie. Od 1955 roku współwłaściel firmy „Wycena i Obrót Nieruchomościami s.c.”. Obecnie właściciel firmy „Wycena i zarządzanie Nieruchomościami”. Od 1999 roku wykładowca na studiach podyplomowych, kursach z wyceny nieruchomości i zarządzania nieruchomościami oraz warsztatach związanych z wyceną i zarządzaniem nieruchomościami.


Alicja Witkowska - Absolwentka Ekonomii jak również absolwentka studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości na Politechnice Warszawskiej – Wydział Inżynierii Lądowej. Rzeczoznawca majątkowy (nadanie uprawnień zawodowych w zakresie wyceny nieruchomości w 2007 r.). Ukończyła kursy specjalistyczne w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, w Warszawskim Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Majątkowych. Obecnie prowadzi własną praktykę w zakresie wycen nieruchomości na terenie Warszawy i całego kraju. Autorka wielu opracowań: wycen i analiz dotyczących nieruchomości na potrzeby instytucji finansowych, organów kontroli skarbowej, jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw i osób fizycznych.  Własna działalność gospodarcza pod nazwą „Lokum – Wyceny”. Biegły sądowy z zakresu szacowania nieruchomości przy Sądzie Okręgowym w Warszawie. Członek Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych.


Zbigniew Osiński - rzeczoznawca majątkowy, biegły sądowy z zakresu budownictwa, wycen majątkowych i przedsiębiorstw, członek Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych, członek Komisji Arbitrażowej przy Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Warszawskiej, wieloletni praktyk w zakresie wykonawstwa budowlanego, projektowania i nadzoru przy robotach budowlanych. Ukończył studia podyplomowe „Modernizacja budownictwa przemysłowego” oraz „Wycena nieruchomości” na Politechnice Warszawskiej. W latach 1980 – 1997 biegły Wojewoda Warszawski do spraw wycen przy wywłaszczeniach. Od 1992 roku prowadzi działalność gospodarczą „Agencja Doradztwa Budowlanego Ekspertyz Budowlanych i Wycen Majątkowych”, która opracowuje wyceny oraz ekspertyzy na zlecenia sądów, podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych.


Ewelina Czecharowska - Rzeczoznawca majątkowy, członek Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych, współorganizator Studium Rzeczoznawstwa Sądowego organizowanego przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. W 1993 roku ukończyła Studium z zakresu szacowania nieruchomości na Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. W 1994 roku ukończyła Studium podyplomowe „Wycena nieruchomości” na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej.


Krzysztof Dyniewicz - Rzeczoznawca majątkowy, absolwent Politechniki Warszawskiej z tytułem magistra inżyniera mechanika. Rozpoczął pracę jako technolog. W 1975 r. po uzyskaniu uprawnień rzeczoznawcy Urzędu Dozoru Technicznego, pracował jako rzeczoznawca U.D.T. (4 lata).W 2001 r. ukończył na Wydz. Inżynierii Lądowej PW studia podyplomowe z wycen nieruchomości.
W 2002 r. uzyskał uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego i prowadzi do chwili obecnej działalność w zakresie wycen nieruchomości


Maria Mogiłko – mgr inż. architekt, rzeczoznawca majątkowy, pośrednik w obrocie nieruchomościami. Życie zawodowe związała z nieruchomościami – od projektowania, poprzez wykonawstwo, nadzór (absolwentka Politechniki Łódzkiej Wydz. Budownictwa i Architektury, uprawnienia 1991r), wycenę nieruchomości  (SGGW Wydział Ekonomiczny finansowanie , upr. UMiRM z 1997r nr Lic. 2431) – do finansowania (SGH Wydział Bankowości i Finansów) i pośrednictwa w obrocie (WSGN, upr. MI z 2010r nr 14985). Powołana w 1998r do pełnienia funkcji  biegłego sądowego w okręgu warszawskim z zakresu architektury i wyceny nieruchomości. Posiada również certyfikat do wyceny przedsiębiorstw (PFSRM 125/WP ) oraz uprawnienia audytora energetycznego (NAPE  nr 315) i do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej (FPE 0997). Posiada wieloletnie doświadczenie w wycenie nieruchomości , specjalizuje się w szacowaniu nakładów na nieruchomości i odszkodowań. Obecnie prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą Architekt i Nieruchomości POINT Maria Mogiłko.


Renata Maroszek – doświadczony praktyk szacowania wartości nieruchomości, specjalizuje się w szacowaniu wartości nieruchomości dla potrzeb jednostek samorządowych, urzędów skarbowych, banków, sądów, dla celów zbycia, odszkodowań, rekompensat dla nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Polski (mienie zabużańskie), wycena przedsiębiorstw, w analizach i doradztwie projektowym dla deweloperów działających na rynkach nieruchomościowych. się między innymi: analizy projektów w relacji do potrzeb i oczekiwań rynku. Wykładowca studiów podyplomowych wyceny nieruchomości w Virtum, SEDPOL. Prowadzenie praktyk dla rzeczoznawców majątkowych (PTE, SEDPOL, WSPN).
Jest licencjonowanym rzeczoznawcą majątkowym. Uprawnienia zawodowe w zakresie wyceny nieruchomości nadane przez MGPiB 30.05.2001r, nr uprawnień 3501. Certyfikat uznania zawodowego RECOGNISED EUROPEAN VALUER. Członek Komisji Arbitrażowej i Komisji Pojednawczo-Rozjemczej przy PSRWN w Warszawie.

 

oraz

- Zofia Kokoszyńska

- i wielu innych wybitnych ekspertów i praktyków ogólnopolskiego rynku nieruchomości.