Praktyki zawodowe

Opiekunowie operatów

 

Każdy uczestnik praktyk zawodowych sprządza operaty szacunkowe określające wartość pod kierownictwem osoby uprawnionej, wpisanej na listę osób uprawnionych przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w Warszawie. Opraty sporządzane są w czasookresie ustalonym w harmonogramie praktyk zawodowych. Kontakt z osobami uprawnionymi zapewnia prowadzący w siedzibie Stowarzyszenia.

Jadna osoba uprawnionia (wg. Rozporządzenia MI) jest opiekunem pięciu praktykantów.

Osoby uprawnione to między innymi:

Adam Iller - absolwent Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie biegły sądowy w zakresie leśnictwa i wyceny nieruchomości, prezes Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości oddziału w Płocku, uznany Europejski Rzeczoznawca Majątkowy posiada tytuł Recognised European Valuer nadany przez The European Group od Valuers' Association (TEGoVA)/Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (PFSRM), wykładowca, laureat wielu nagród i odznaczeń m.in. Srebrną Honorową Odznaką Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Złotą Honorową Odznaką Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości, Złotą Odznaką Honorową Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa.


Edward Oszmiański – rzeczoznawca majątkowy, specjalista w zakresie geodezji i informatyki geodezyjnej. Absolwent Politechniki Warszawskiej na Wydziale Geodezji i Kartografii. Wieloletni wykładowca w Instytucie Geodezji Gospodarczej Politechniki Warszawskiej. Od 1999 roku do 2003 roku geodeta powiatowy – Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa powiatu Warszawskiego. Od 2003 do 2009 roku Kierownik Referatu Geodezji i Katastru w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Obecnie od 2010 roku aktywny członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej Rzeczoznawców Majątkowych oraz Członek komisji sejmowych przy pracach nad ustawami o zagospodarowaniu przestrzennym i prawo geodezyjne. Praktyki zawodowe odbyte w Iraku, Syrii, Kuwejcie, Egipcie oraz Polsce. Autor wielu specjalistycznych publikacji dotyczących przede wszystkim: geodezji – scaleń gruntów, informatyki geodezyjnej, geodezji inżynieryjnej, kartografii.Grzegorz Szaraniec - Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Mate­matyki i Informatyki, mgr matematyki. Uprawnienia zawodowe w zakresie wyceny nieruchomości nadane przez UMiRM w dniu 4.02.2003 r., nr uprawnień 3941. Biegły sądowy z zakresu szacowania nieruchomości przy Sądzie Okrę­gowym Warszawa-Praga w Warszawie. Członek Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Mająt­kowych. Samodzielna praktyka w zakresie wycen nieruchomości od 2003 roku, wyceny na terenie Warszawy i całego kraju. Autor kilkuset wycen i analiz dotyczących nieruchomości Własna działalność gospodarcza pod nazwą „Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw” Grzegorz Szaraniec. Posiada również uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.


Docent  inż. ANDRZEJ SOBCZAK - Praktyk, Wykładowca Akademicki od roku 1974 Akademii Rolniczej w Szczecinie, obecnie Uniwersytet Szczeciński,  o października 2010 roku do chwili obecnej pracownik na Wyższej Szkoły Gospodarki Nieruchomościami w Warszawie. Prowadzi zajęcia z zakresu zarządzania nieruchomościami, metodyki opracowania planów zarządzania na Studiach Podyplomowych i warsztatach w Warszawie, Białymstoku, Poznaniu, Sosnowcu, Szczecinie i Zielonej Górze. Jednocześnie prowadzi w Szczecinie przy ul. Tkackiej 3/3a, własną firmę Centrum Nieruchomości „Polonia” zajmującą się wyceną nieruchomości i przedsiębiorstw, doradztwem w zakresie obrotu nieruchomościami opłacalności inwestycji  Wykonał ponad 5 tys. wycen nieruchomości i przedsiębiorstw, w tym wyceny hoteli, ośrodków wczasowych, szpitali, obiektów sanatoryjno – uzdrowiskowych, obiektów sportowych położonych w Szczecinie, Świnoujściu, Kołobrzegu, Resku, Goleniowie, Gryfinie, Zielonce pod Warszawą i innych miejscowościach nadmorskich.


Marta Sobczak - Absolwentka Ekonomii na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz Uniwersytetu Szczecińskiego. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości na Akademii Rolniczo – Technicznej w Olsztynie. Rzeczoznawca majątkowy (nadanie uprawnień zawodowych w zakresie wyceny nieruchomości w 2000 r.). Ukończyła kursy specjalistyczne w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Zachodniopomorskim Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Majątkowych, Naukowej Organizacji Technicznej, Towarzystwie Oświatowym Profit oraz Małopolskim Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Majątkowych. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie. Od 1955 roku współwłaściel firmy „Wycena i Obrót Nieruchomościami s.c.”. Obecnie właściciel firmy „Wycena i zarządzanie Nieruchomościami”. Od 1999 roku wykładowca na studiach podyplomowych, kursach z wyceny nieruchomości i zarządzania nieruchomościami oraz warsztatach związanych z wyceną i zarządzaniem nieruchomościami.


 

 

Maria Mogiłko – mgr inż. architekt, rzeczoznawca majątkowy, pośrednik w obrocie nieruchomościami. Życie zawodowe związała z nieruchomościami – od projektowania, poprzez wykonawstwo, nadzór (absolwentka Politechniki Łódzkiej Wydz. Budownictwa i Architektury, uprawnienia 1991r), wycenę nieruchomości  (SGGW Wydział Ekonomiczny finansowanie , upr. UMiRM z 1997r nr Lic. 2431) – do finansowania (SGH Wydział Bankowości i Finansów) i pośrednictwa w obrocie (WSGN, upr. MI z 2010r nr 14985). Powołana w 1998r do pełnienia funkcji  biegłego sądowego w okręgu warszawskim z zakresu architektury i wyceny nieruchomości. Posiada również certyfikat do wyceny przedsiębiorstw (PFSRM 125/WP ) oraz uprawnienia audytora energetycznego (NAPE  nr 315) i do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej (FPE 0997). Posiada wieloletnie doświadczenie w wycenie nieruchomości , specjalizuje się w szacowaniu nakładów na nieruchomości i odszkodowań. Obecnie prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą Architekt i Nieruchomości POINT Maria Mogiłko.


Renata Maroszek – doświadczony praktyk szacowania wartości nieruchomości, specjalizuje się w szacowaniu wartości nieruchomości dla potrzeb jednostek samorządowych, urzędów skarbowych, banków, sądów, dla celów zbycia, odszkodowań, rekompensat dla nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Polski (mienie zabużańskie), wycena przedsiębiorstw, w analizach i doradztwie projektowym dla deweloperów działających na rynkach nieruchomościowych. się między innymi: analizy projektów w relacji do potrzeb i oczekiwań rynku. Wykładowca studiów podyplomowych wyceny nieruchomości w Virtum, SEDPOL. Prowadzenie praktyk dla rzeczoznawców majątkowych (PTE, SEDPOL, WSPN).
Jest licencjonowanym rzeczoznawcą majątkowym. Uprawnienia zawodowe w zakresie wyceny nieruchomości nadane przez MGPiB 30.05.2001r, nr uprawnień 3501. Certyfikat uznania zawodowego RECOGNISED EUROPEAN VALUER. Członek Komisji Arbitrażowej i Komisji Pojednawczo-Rozjemczej przy PSRWN w Warszawie.


Janusz Wójcik - Rzeczoznawca majątkowy od 2006r. członek Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych, absolwent Politechniki Warszawskiej na Wydziale Geodezji i Kartografii. Wieloletni współpracownik bankowy w zakresie określania wartości praw do nieruchomości nietypowych na terenie całego kraju (np. biogazownie, farmy wiatrowe, farmy fotowoltaniczne) jak i typowych (głównie nieruchomości komercyjne- biura, magazyny, stacje paliw, hotele, ośrodki wczasowe). Mąż swojej żony, ojciec 2 synów.

oraz

- Zofia Kokoszyńska

- Dorota Jagiełło Cherka

- Łukasz Oko Matuszewski

- Marczak Wojciech

- i wielu innych wybitnych ekspertów i praktyków ogólnopolskiego rynku nieruchomości.